Úterý, 30. května 2023

Nový rekord: Obnovitelné zdroje pokryly téměř 100 % spotřeby elektřiny v Německu

Nový rekord: Obnovitelné zdroje pokryly téměř 100 % spotřeby elektřiny v Německu

V neděli 23. srpna 2015 Německo opět přepsalo svůj rekord ve své energetické přeměně země- tj. Energiewende. Během nedělního poledne totiž německé zdroje obnovitelné energie (OZE) dosáhly téměř 100% pokrytí spotřeby elektřinou. Umožnilo to slunné počasí na jihu země a větrné počasí na severu Německa.

juwi


Podle analýzy think-tanku "Together against interim storage, and for responsible energy politics" německé fotovoltaické elektrárny vyráběly až 24 GW solární elektřiny během nedělního poledne. Dalších 18 GW vyráběly větrné parky. Spotřeby elektřiny byla v té době na úrovni 55 GW, což indikoval ukazatel "Agorameter", poskytuje hnutí Agora Energiewende pro měření elektřiny v Německu.

Energiwende bude pokračovat

Spotřeba elektřiny bylo o posledním nedělním poledni v Německu velmi nízká v důsledku letní dovolené, víkendu a relativně teplého počasí. Vůbec poprvé však německá energetika zvládla pokrýt až 100 % spotřeby elektřiny z OZE. Toto představuje historický milník v dějinách nejen německé energetiky.

Zatím nelze reálně počítat v nejbližším obdobím, že německé obnovitelné zdroje pokryjí 100 % celkové roční spotřeby elektřiny v zemi. Nicméně díky pokračujícímu nárůstu výkonu větrných a také solárních elektráren je vysoce pravděpodobné, že Německo v horizontu několika následujících let dosáhne svého dlouhodobého cíle-tj. pokrytí až 80 % celkové spotřeby elektřiny z OZE.

Němci na tom nakonec vydělají

Cesta k dosažení Energiewende nebude přímočará. S rostoucím podílem OZE se Německo bude muset vypořádat s lepším řízením zatížení sítě. Toto je možné s rozvojem chytrých sítí a systémů pro akumulaci elektřiny.

Aktuálně se průměrné pokrytí denní spotřeby elektřiny obnovitelnými zdroji v Německu pohybuje kolem 30 procent. Podle ředitele občanského sdružení Aliance pro energetickou soběstačnost Martina Sedláka zaplatí plánovanou proměnu zdrojů elektrické energie v Německu zejména spotřebitelé. Z dlouhodobého hlediska ale na změně německá veřejnost vydělá.

,,Bohužel náklady na energetický přechod v Německu pokrývají domácnosti. Velký průmysl má určité úlevy, takže se na tom německém energetickém přechodu nepodílí," řekl Sedlák. Podle něj ale na změně němečtí spotřebitelé z dlouhodobého hlediska vydělají ,,a to zejména v masivních miliardách, které nebudou muset utrácet za spotřebu fosilních paliv."

Promarněná šance pro Česko

Německá Energiewende klade ,,důraz na domácí zdroje, německý průmysl obnovitelných zdrojů, propojení municipalit a obyvatelstva s OZE instalacemi. Výsledkem je tedy plošná tvorba kvalitních pracovních míst, zatímco vysoce centralizované zdroje nabídnou práci v jednom místě, ale současně ji odsávají ze všech ostatních. Centrální zdroje odsávají i peníze, zatímco průmysl obnovitelných zdrojů nabízí energii i příjmy.

Právě rozvoj decentrální energetiky nabízí také rozvoj obcí a venkova, větší míru svobody a nezávislosti obcí i občanů. Je škoda, že český vláda v rámci aktualizované energetické koncepce tento fenomén značně ignoruje.


Pravý opak lze čekat od vysoce centralizovaných zdrojů za peníze cizích akcionářů, po kterých naše vláda tolik touží.

Zdroj: SolarniNovinky.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů