Neděle, 3. března 2024

Vyhláška ke Katalogu odpadů - k připomínkám

MŽP zaslalo do připomínkového řízení návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů).

Vyhláška ke Katalogu odpadů - k připomínkám

Tato vyhláška nahradí dosavadní vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Hlavním důvodem návrhu nové vyhlášky je nutnost transponovat nové Rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES.

Stručně k obsahu:

Bylo doplněno několik druhů odpadů (01 03 10* Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky neuvedený pod číslem 01 03 07, 16 03 07*, Kovová rtuť a19 03 08* částečně stabilizovaná rtuť). Zároveň byly opraveny textové chyby, které se nacházely v dosavadním Katalogu. Návrh vyhlášky nově stanoví postup pro zařazení odpadu do kategorie nebezpečný (v souladu s Rozhodnutím Komise 2014/955/EU). Zavádí se nový způsob označování odpadů zařazených do kategorie ostatní odpad na základě vyloučení nebezpečných vlastností odpadů, pro účely evidence budou tyto odpady označovány jako N/O. (S ohledem na tuto změnu budou nutné úpravy informačních systémů ISPOP a ISOH.)

Návrh vyhlášky reaguje na tzv. ekoauditovou novelu zákona o odpadech č. 169/2013 Sb. a řeší zjednodušení zařazování autovraků. Konkrétně se jedná o možnost zařazení autovraku zpracovatelem po odčerpání provozních kapalin a odejmutí nebezpečných částí pod katalogové číslo 16 01 06 bez požadování vyloučení nebezpečných vlastností.

Navrhovaná účinnost: 1. ledna 2016

Termín připomínek: 24.9.2015 - 16.10.2015

Ke stažení:

vyhláška - vyhlaska.pdf [ 218.36 kB ]

důvodová zpráva - duvodova-zprava.pdf [ 176.37 kB ]

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů