Neděle, 21. července 2024

Náměstek Vladislav Smrž se zúčastnil Summitu OSN k přijetí cílů udržitelného rozvoje

Náměstek Vladislav Smrž se zúčastnil Summitu OSN k přijetí cílů udržitelného rozvoje
Náměstek Vladislav Smrž se zúčastnil Summitu OSN k přijetí cílů udržitelného rozvoje

Náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž se zúčastnil vrcholného Summitu OSN k přijetí cílů udržitelného rozvoje, tzv. SDGs. V zastoupení ministra Brabce náměstek Smrž na summitu vystoupil s projevem zaměřeným na změnu klimatu, ve kterém zdůraznil úlohu opatření přijímaných jednotlivými členskými státy OSN a vyzdvihl význam spolupráce napříč různými oblastmi.

Summit k přijetí Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) završil proces formulace agendy rozvoje do roku 2030, který má nově spočívat v rovnováze mezi ekonomikou, sociální dimenzí života a kvalitou životního prostředí. Výsledný soubor tzv. SDGs zahrnuje 17 hlavních cílů a 169 podcílů, v nichž jsou obsaženy hlavní principy, které by měly do roku 2030 ve svých národních politikách uplatňovat všechny státy světa.

Ministerstvo životního prostředí bylo do procesu vyjednávání SDGs intenzivně zapojeno skrze národní a evropské koordinační mechanismy. MŽP promítne na summitu dohodnutý soubor agendy rozvoje do roku 2030 do svých hlavních strategických dokumentů, např. ohledně klimatu a udržitelného využívání přírodních zdrojů.

MŽP počítá se zahrnutím výsledků schůzky vrcholných představitelů OSN i na celostátní úrovni. Zejména skrze Radu vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR). Na aktualizaci Strategického rámce udržitelného rozvoje, hlavního nástroje zabudování cílů udržitelného rozvoje, se bude podílet i ministr Brabec, který je místopředsedou Rady. Ministerstvo chce zároveň promítnout dohodnuté cíle udržitelného rozvoje do všech oblastí mezinárodní spolupráce.

Hlavní prioritou je tedy nejen formulovat ambiciózní národní cíle, které pokryjí všechny tři oblasti rozvoje, ale také jasný mechanismus pro jejich měření a vyhodnocování. Zahrnutí cílů musí probíhat na národní, regionální a samozřejmě i na celosvětové úrovni a v neposlední řadě by měly být využitelné v každodenním životě.

Cíle udržitelného rozvoje najdete na tomto odkazu.

Rada vlády pro udržitelný rozvoj najdete na této internetové adrese.

Aktuálně platný Strategický rámec udržitelného rozvoje: najdete na této internetové adrese.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů