Středa, 29. března 2023

Pozvánka na seminář Malé zdroje elektrické energie a tepla v širokých souvislostech 2015

Seminář tematicky navazuje na více než desetiletou tradici v pořádání podobných akcí. Letos si můžete vybrat z několika  míst a termínů.

Pozvánka na seminář Malé zdroje elektrické energie a tepla v širokých souvislostech  2015

Program většiny dříve realizovaných akcí včetně plného znění přednášek najdete na internetové stránce www.energis24.cz, kde probíhá jednotná elektronická registrace.

Termíny a místa:

10. 11. 2015 - Jihlava - hotel Tři Věžičky
1. 12. 2015 - Praha - FLORET Průhonice
17. 12. 2015 - Brno - FEKT VUT v Brně

Připravený seminář je zaměřený na malé a ještě menší zdroje elektrické energie a tepla v teorii, praxi a legislativě. Dále pak na vývojové netradiční a inovativní projekty u nás i v zahraničí. Ne všichni přednášející mohou v rozmezí jednoho měsíce přijet třikrát, proto vznikne jednotný elektronický sborník přednášek na DVD, který bude obsahovat veškeré příspěvky i několik dalších bonusů, které vyplní uprázdněné místo a nejsou v programu. Těšit se proto můžete na úplně plné datové DVD. Pokud na některém ze seminářů nezastihnete přednášejícího, se kterým máte zájem se kontaktovat, za jedno vstupné můžete přijet i na další seminář. Rádi se Vám také budeme věnovat individuálně v rámci našeho Energetického konzultačního a informačního střediska EKIS.

Prezence, ranní káva: 8.00 - 9.00 hod.

o Zahájení, úvodní informace a představení činnosti pořadatele - Mgr. Radovan Šejvl - předseda sdružení ENERGIS 24 a odborný poradce EKIS Bučovice
o Státní energetická koncepce ČR, úloha decentralizovaných zdrojů a ČFA, NET Metering realitou? - Ing. Petr Maule - výkonný ředitel České fotovoltaické asociace, o.s.
o Mikrokogenerační jednotky, zkušenosti z pilotní prototypové realizace. - Doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D - VŠB TU Ostrava
o Mikrokogenerační jednotky v praxi - Ing. Petr Lysek - jednatel - GAS KOMPLET, s.r.o.
o Od mobilních aplikací na dřevní plyn k první stacionární aplikaci mikrokogenerační jednotky na dřevní plyn ve vícezdrojové ostrovní aplikaci RD - Bc. Petr Šedivý
o Vícezdrojová energetická jednotka rodinného domu a Metodika řízení energetických soustav RD, elektromobilu a fotovoltaické elektrárny - Ing. Kristýna Friedrischková - VŠB TU v Ostravě
o Využití pyrolýzního plynu pro kogeneraci - Ing. Jan Najser - Výzkumné energetické centrum VŠB TU v Ostravě (přednáška bude jen v Brně).
Přestávka na občerstvení 11.00 - 11.30 hod.
o Decentrální energetika a její aplikace v praxi - přednášející je v jednání u společnosti E.ON
o Princip flexibilního využívání elektřiny v závislosti na její aktuální ceně - Ing. Tomáš Mužík, Ph.D. - Manažer financí a cenotvorby - Nano Energies ( přednáška bude jen v Praze).
o Představení Centra aplikovaného výzkumu Dobříš - MUDr. Lumír Žila - jednatel CAVD
o Zpracování komunálního odpadu v rámci projektu Energetická soběstačnost obce v ostrovním systému s využitím tepla pro skleníky a chov ryb - Petr Havlíček - starosta obce Vítějeves (přednáška bude jen v Brně).
o Moderní způsob výroby elektřiny a tepla z biomasy - Energoblok ORC B:POWER o výkonu 60 - 160 kW - Ing. Josef Géba - B:POWER, a.s. (přednáška bude jen v Brně).
o Malé větrné elektrárny - Milan Milata - jednatel společnosti - SIMETI, s.r.o. (jen v Praze)
o Energetický obrat v Německu - Energiewende - ,,Projekt století, nebo ekonomická katastrofa?" A kam směřuje Česko? - Ing. Milan Šimoník (přednáška v Brně a Jihlavě).

Přestávka na oběd 13.30 - 14.30 hod.
o Přehled vývojových projektů výroby elektrické energie z nízkopotencionálního odpadního tepla - Doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. - FEKT VUT Brno a Centrum výzkumu a využití OZE
o Bezlopatková turbína SETUR pro nízké spády a malé průtoky - Ing. Miroslav Štěrba - MIRIS (přednáška jen v Praze)
o Vývoj a instalace vírové elektrárny pro velice malé spády - Ing. Martin Šilhan - nové zdroje ČEZ a prof. Pochylý - autor vývojového projektu - VUT Brno (jen v Brně)
o Palivové články na VŠB TU Ostrava Ing. Kristýna Friedrischková a Doc.Ing.Bohumil Horák, Ph.D - VŠB TU Ostrava, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
o Reálné poznatky a zkušenosti s výzkumem a vývojem magnetických motorů aneb přece se točí - Petr Havlíček - Nadační fond Pozitivní svět. (jen v Brně)
o Mikrokogenerace a vodíkové technologie - Tadeas Rusnok - Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische Wirtschaftsvereinigung, e.V. (přednáška bude jen v Praze)
o Nové a vývojové zdroje elektrické energie v zahraničí - Ing. Ondřej Šimek - Technologické centrum Akademie věd ČR (jen v Praze a Brně)

Předpokládané zakončení je v 17 hodin, diskutovat však můžeme i déle.

Registrace na seminář probíhá na stránkách www.energis24.cz.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů