Sobota, 20. července 2024

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny..

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy
Citace: 293/2015 Sb. Částka: 121/2015 Sb.
Na straně (od-do): 3724-3725 Rozeslána dne: 5. listopadu 2015
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 20. října 2015 Datum účinnosti od: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 114/1992 Sb.
293


VYHLÁŠKA


ze dne 20. října 2015


o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:§ 1


Vymezení zón

(1) Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen "zóna") na území Chráněné krajinné oblasti Brdy1).

(2) Vyznačení hranic zón na podkladě katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu ochrany přírody2).

(3) Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Brdy je uvedeno v příloze k této vyhlášce.§ 2


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.Ministr:
Mgr. Brabec v. r.


____________________________________________________________

1) Nařízení vlády č. 292/2015 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Brdy.

2) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.Příloha k vyhlášce č. 293/2015 Sb.(Příloha není v digitální podobě)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů