Středa, 28. února 2024

V sobotu večer byla v Paříži přijata nová klimatická dohoda

"Zatímco Kjótský protokol z roku 1997 byl přijat a plněn jen některými zeměmi, k Pařížské dohodě se přidalo všech 195 států...

V sobotu večer byla v Paříži přijata nová klimatická dohoda

To je zásadní moment, bez Číny, Indie nebo USA by dohoda postrádala smysl. Dohoda má omezit emise skleníkových plynů a zahájit novou éru investicí do nízkouhlíkových technologií."

Z pohledu EU i České republiky jde o jednoznačný úspěch. Za Evropskou unii vedl vyjednávání Miguel Arias Ca?ete z Evropské komise, svou delegaci měl na místě i Evropský parlament. Osobně byl v Paříži přítomen premiér ČR Bohuslav Sobotka a český ministr životního prostředí.

Vyjednávání probíhala od 30. listopadu do 11. prosince a ještě před několika dny visel nad celou dohodou stín pochybností. "Text dohody byl plný závorek, které značí neshody, a nebylo jisté, zda se podaří najít konsensus. Kritický moment přišel například ve chvíli, kdy z návrhu zmizela zmínka o emisích z letové a námořní dopravy. Úspěch je tedy již to, že se dohodu vůbec podařilo uzavřít," vysvětluje Poc.

"K zásadním výstupům jednání patří především část textu, která se věnuje globálnímu oteplování. Podle pařížské dohody se má udržet výrazně pod dvěma stupni Celsia. Panuje navíc shoda na tom, že by se měla spíše držet u jednoho a půl stupně. Jde o ústřední bod celé dohody, který má pomoci předejít nevratným změnám, které by mohlo mít překročení dvoustupňového limitu. Dohoda také jasně hovoří o dlouhodobých cílech. Tím hlavním je udržet vypouštění emisí na úrovni toho, s čím je schopná se planeta vypořádat. Důležité je i to, že se bude dohoda každých pět let revidovat."

"Kritickým momentem klimatických dohod je vždy financování, země se často nemohly dohodnout, jak boj proti změně klimatu financovat, a kolik by měl kdo přispívat. I to se tentokrát změnilo. Text zmiňuje pomoc vyspělých států méně vyspělým s financováním opatření proti změně klimatu a v přechodu na obnovitelné zdroje."

"Jako každý kompromis, nejde o dokonalý text ani o dokonalý návod, jak zachránit planetu. Je to ale jednoznačně ten nejlepší a nejkomplexnější závazek v oblasti boji proti změně klimatu, jaký jsme zatím měli k dispozici. Před šesti lety v Kodani skončila vyjednávání jasným fiaskem, nyní ale víme, že v roce 2020 začne platit dohoda, která skutečně může něco změnit"

"Ambiciózní dohodu nechtěly tentokrát jen někteří, chtěli jí všichni. Dokonce i velké podniky požadovaly, aby byly ambice co nejvyšší. Je to jasný signál a šance pro všechny země bez rozdílu. Věřím, že i Česká republika bude brát své závazky vážně a stane se příkladem pro ostatní země."

Evropský parlament bude výsledky konference podrobně projednávat příští týden na plenárním zasedání ve Štrasburku.

Text dohody (v angličině) je k dispozici zde bit.ly/1Ql9iTp .

Autor: RNDr. Pavel Poc, Místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů