zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

04.12.2017
Firma
Odpady
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 50 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech...

Citace: 400/2017 Sb. Částka: 141/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4530-4541 Rozeslána dne: 30. listopadu 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 23. listopadu 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 477/2001 Sb.
Předpis mění: 641/2004 Sb.
400

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů
a ohlašování údajů z této evidence


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 50 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 94/2004 Sb. a zákona č. 149/2017 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 15 odst. 3 a § 23 odst. 5 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, se mění takto:

1. V § 1 se číslo "3" nahrazuje textem "2 odst. 1 až 3" a slova ", a to včetně dokladů umožňujících prokázat pravdivost těchto údajů" se zrušují.

2. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Autorizovaná společnost vede evidenci množství obalů a množství odpadů z obalů a způsobu jejich využití nejméně v rozsahu údajů, které jí stanoví ohlašovací povinnost podle § 2 odst. 4.".

3. V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Autorizovaná společnost ohlašuje ministerstvu údaje z evidence v podobě vyplněného výkazu uvedeného v příloze č. 5.".

4. § 3 se zrušuje.

5. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

6. V příloze č. 2 se do tabulky vkládá sloupec 11a, který zní:

"11a
Spalování ve spalovnách odpadu s energetickým využitím".

7. V příloze č. 2 se v názvu tabulky slova "o obalech" zrušují.

8. V příloze č. 2 ve Vysvětlivkách odstavec "Sloupec 4" zní:

"Sloupec 4

Sloupce (1+2-3)".

9. V příloze č. 2 ve Vysvětlivkách se název odstavce "Sloupce 9,10,11" nahrazuje názvem "Sloupce 9, 10 a 11".

10. V příloze č. 2 ve Vysvětlivkách se v odstavci "Sloupce 9, 10 a 11" slova "o obalech" zrušují.

11. V příloze č. 2 ve Vysvětlivkách se za odstavec "Sloupce 9, 10 a 11" vkládá odstavec "Sloupec 11a", který zní:

"Sloupec 11a

Celková hmotnost odpadů z obalů spálených ve spalovnách odpadů s energetickým využitím".

12. V přílohách č. 2 a 4 se v tabulkách mezi řádky "Jiné" a "Celkem" vkládá nový řádek "Prodejní obaly určené spotřebiteli".

13. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

14. Za přílohu č. 4 se doplňuje příloha č. 5, která zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Osoby, které uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, ohlásí údaje z evidence podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 641/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, poprvé za ohlašovací rok 2018.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí