Středa, 31. května 2023

3. březen - Světový den divoké přírody

Světový den divoké přírody je příležitostí k oslavě krásných a rozličných forem divoké přírody a vyzdvihnutí významu ochrany přírody pro lidstvo. Shodli se na tom představitelé 68. zasedání Valného shromáždění OSN 20. prosince 2013 při jeho vyhlášení. 

3. březen - Světový den divoké přírody

Datum 3. března nebylo pro Světový den divoké přírody (World Wildlife Day) zvoleno náhodně. Je to den, kdy v roce 1973 vstoupila platnost Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která hraje důležitou roli v zajištění toho, aby mezinárodní obchod neohrozil přežití jednotlivých druhů. Více než 8 400 druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je totiž kriticky ohroženo, přičemž téměř 30 000 dalších je považováno za ohrožené nebo zranitelné. Na základě těchto odhadů se předpokládá, že vyhynutí hrozí více než milionu druhů.

Letošním tématem je ,,Partnerství pro ochranu přírody". Umožní nám to oslavit veškeré úsilí o ochranu, od mezivládního po místní. V rámci tohoto tématu se letos Světový den divoké přírody zaměřuje na dvě dílčí témata:

Mořský život a oceány - vzhledem k tomu, že přibližně 70 % naší planety je pokryto vodou, je dopad ochrany moří neuvěřitelně důležitý.

Obchod a finance - globálně je třeba financovat úsilí o ochranu přírody a tato práce musí být prováděna ve spolupráci s byznysem - oblastí, která byla v minulosti považována za vykořisťovatelskou a neudržitelnou. Máme-li zvrátit ztrátu biologické rozmanitosti, musí úspěšná partnerství pro ochranu přírody najít způsoby, jak zapojit podnikání.

3. březen 2023 bude navíc letos velmi speciální datum, protože to bude také oslava 50. výročí CITES. CITES stojí na křižovatce obchodu a ochrany, přičemž smluvní strany Úmluvy pracují se společným cílem - zajistit udržitelnost ohrožených druhů. CITES se snažil budovat partnerství a urovnávat rozdíly mezi skupinami, které se řídí jejími předpisy. Na národní a místní úrovni jsou tato partnerství nezbytná v každé zemi na celém světě, aby přispěla k ochraně druhů a ekosystémů.

Letošní téma poskytne příležitost upozornit na lidi, kteří konají pozitivní změnu, a také oslavit most, který CITES vytvořila pro tato partnerství, což významně přispívá k udržitelnosti, ochraně přírody a biologické rozmanitosti.

Více o Světovém dni divoké přírody na webu OSN.

Co je CITES

Prostřednictvím CITES 183 zemí světa hájí v současnosti na 5 000 druhů zvířat a kolem 29 000 druhů rostlin. Česká republika se k CITES připojila v roce 1992.

Jejím cílem je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. Úmluva reguluje zejména obchod s exempláři ohrožených druhů získaných z volné přírody, kontroluje však i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo člověkem vypěstovanými rostlinami druhů, které jsou v přírodě ohroženy.

Informace pro veřejnost (PDF, 89 kB) o povinných dokladech a podmínkách při obchodování a jiném nakládání s živočichy a rostlinami, které jsou exempláři CITES, a o povinné registraci exemplářů podle zákona o obchodování s ohroženými druhy č. 100/2004 Sb.

Více informací k úmluvě CITES: www.mzp.cz
Oficiální stránky Světového dne divoké přírody (v angličtině): www.wildlifeday.org

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů