Pondělí, 22. dubna 2024

Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2018)0326_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 26. března 2018, 15:00-18:30

Úterý 27. března 2018, 9:00-12:30

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

26. března 2018, 15:00-16:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Výměna názorů s Karmenu Vellou, komisařem pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, v rámci strukturovaného dialogu

* * *

26. března 2018, 16:30-17:00

3. Sdělení předsedkyně

4. Sdělení předsedkyně týkající se doporučení koordinátorů ze dne 20. března 2018

5. Schválení zápisů ze schůzí:

?1. února 2018 PV - PE618.126v01-00

?26.-27. února 2018 PV - PE619.047v01-00

6. Výměna názorů s Danielem Viottim, zpravodajem pro rozpočet EK na rok 2019 (oddíl III)

* * *

26. března 2018, 17:00-18:30

7. Postup společných schůzí výborů (článek 55): AFET a ENVI v pondělí 26. března 2018

CJ26/8/12393

* Viz samostatný návrh pořadu jednání

* * *

27. března 2018, 9:00-10:00

Neveřejná schůze

8. Schůze koordinátorů (pokračování schůze koordinátorů ze dne 20. března 2018)

27. března 2018, 10:00-12:30

*** Elektronické hlasování ***

9. Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

ENVI/8/10070

***I 2017/0114(COD) COM(2017)0275 - C8-0171/2017

Zpravodaj:

Seb Dance (S&D)

PA - PE613.289v02-00
AM - PE618.020v01-00
AM - PE618.021v01-00

Příslušný výbor:

TRAN* -

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (S&D)

PR - PE615.363v03-00
AM - PE615.519v01-00
AM - PE618.188v02-00
AM - PE618.222v01-00

?přijetí návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 1. února 2018, 11:00

10. Kontrola uplatňování práva EU v roce 2016

ENVI/8/11758

2017/2273(INI) COM(2017)0370

Zpravodajka:

Marijana Petir (PPE)

PA - PE616.822v02-00
AM - PE618.185v01-00

Příslušný výbor:

JURI -

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

PR - PE617.980v01-00
AM - PE619.083v01-00

?přijetí návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 1. března 2018, 11:00

11. Přezkum programu LIFE v polovině období

ENVI/8/11647

2018/2597(RSP)

Spoluzpravodajové:

Dubravka Šuica (PPE)
Nicola Caputo (S&D)
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)
Stefan Eck (GUE/NGL)
Marco Affronte (Verts/ALE)
Mireille D'Ornano (EFDD)
Bolesław G. Piecha (ECR)

RE - PE616.751v01-00
QO - PE616.750v01-00
AM - PE619.108v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

?přijetí návrhu usnesení

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2018, 11:00

*** Konec elektronického hlasování ***

12. Výměna názorů s Evropským účetním dvorem na téma:

- Zvláštní zpráva EÚD č. 16/2017 ,,Programování rozvoje venkova: mělo by být méně složité a více zaměřené na výsledky" z hlediska agroenvironmentálně-klimatických opatření
- Zvláštní zpráva EÚD č. 21/2017 ,,Ekologizace: komplexnější režim podpory příjmů, dosud bez environmentálních účinků"

13. Různé

14. Příští schůze

?12. dubna 2018 (Brusel)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů