Pondělí, 22. dubna 2024

Křest knihy Albrechtová J, Kupková L, Campbell P.K.E. (eds.): Hodnocení stavu smrkových porostů

Křest knihy Albrechtová J, Kupková L, Campbell P.K.E. (eds.): Hodnocení stavu smrkových porostů

Dne 26.3. proběhl na Katedře experimentální biologie rostlin ve Viničné 5 křest odborné knihy vydané nakladatelstvím České geografické společnosti, v edici Geographica, zaměřené na hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů různými metodami spolu s uvedenými případovými studiemi z Krušných hor v letech 1998 - 2013. Slavnostního aktu se zúčastnila celá řada hostů z fakulty včetně proděkanů PřR UK - Dr. Aleše Soukupa, prof. Martina Ouředníčka a prof. Petra Horáka, kteří knihu pokřtili. Hlavní editorky knihy spolu dlouhodobě spolupracují a mimo jiné koordinuji síť vědců pro dálkový průzkum SCERIN (http://csebr.cz/scerin/) iniciovaný a koordinovaný z NASA.

Hlavní aspekt knihy je výrazná víceoborovost - popisuje metody anatomické, morfologické, fyziologické, biochemické, ekologické, metody terénního pozorování a měření, a v neposlední řadě i metody dálkového průzkumu Země, které jsou založeny na optických vlastnostech listoví, především odrazivosti. Všechny tyto metody se využívají pro monitorování fyziologického stavu vegetace, nejen smrku. Kniha v sobě metodicky propojuje úrovně pozorování od buňky k satelitu.

Smrk ztepilý, nejhojnější dřevina Česka, je citlivý vůči atmosférickému znečištění, kterým byly Krušné hory silně zasaženy ve druhé polovině 20. století. V několika kalamitních vlnách tam došlo k velkoplošnému poškození až odumírání smrkových porostů. Víceoborová monografie podává přehled metod hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů, které autorský kolektiv částečně vyvinul a použil. První část knihy přibližuje obecný rámec problematiky, druhá část je metodická, zaměřená zejména na metody spektroskopické, používané pro velkoplošné hodnocení vegetace pomocí dálkového průzkumu Země, ale i na metody studia struktury a biochemického složení listoví. Třetí část ukazuje využití těchto metod pro studium smrkových porostů v Krušných horách od konce 90. let 20. století.

Kniha představuje teoretické a metodické základy hodnocení fyziologického stavu smrku ztepilého a dřevin obecně dřevin a výsledky dlouhodobého výzkumu týmu z PřF UK vedeného prof. Janou Albrechtovou z Katedry experimentální biologie rostlin ve spolupráci s Lucií Kupkovou z Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie. Kniha zahrnuje dlouhodobý výzkum v rámci řady grantových projektů českých i mezinárodních ve spolupráci s kolegyněmi a kolegy z NASA Goddard Space Flight Center, University of Maryland, USA - především doc. Petya Campbell, University of New Hampshire, Durham, USA - prof Barrett N. Rock. Z českých partnerů byly projekty řešeny ve spolupráci s Českou geologickou službou (Dr. Veronika Kopačková) a CzechGlobe (Ústav pro výzkum globální změny AV ČR; doc. Pavel Cudlín). Filozofie za vydáním knihy byla předat výsledky výzkumu odborné i laické veřejnosti.

Na PřF UK se na práci týmu výrazně podíleli ještě další kolegyně - Dr. Zuzana Lhotáková, Dr. Markéta Potůčková a Mgr. Lucie Červená. Jedná se o dlouhodobou výzkumnou spolupráci podpořenou řadou grantů mezi biology a ekology rostlin a geografy. Na knize se kromě výše zmíněných institucí spoluautorsky podíleli kolegové z VÚLHM Zbraslav-Strnady (doc. Vít Šrámek) a AOPK Karlovy Vary (Dr. Petr Krása).

Odkaz: https://geography.cz/geographica/,

https://geography.cz/geographica/metody-hodnoceni-fyziologickeho-stavu-smrkovych-porostu-62/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů