Pondělí, 22. dubna 2024

Firma JF TAKO dostala od inspektorů ČIŽP pokutu 650 tisíc za nelegální ukládání odpadů do pískovny Skramníky na Kolínsku

Firma JF TAKO dostala od inspektorů ČIŽP pokutu 650 tisíc za nelegální ukládání odpadů do pískovny Skramníky na Kolínsku

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Praze uložili pokutu 650 tisíc korun společnosti JF TAKO s.r.o., která nelegálně ukládala stavební a demoliční odpady do pískovny Skramníky na Kolínsku. Celkem tam protizákonně uložila 132 300 tun těchto odpadů.

Firma měla od Krajského úřadu Středočeského kraje povoleno v areálu pískovny odpady pouze recyklovat s cílem následného prodeje takto upraveného materiálu. ,,Po tři roky tam však společnost JF TAKO odpady pouze navážela a trvale ukládala. Jakákoli úprava odpadů tříděním a drcením nebyla prováděna, přestože to předepisoval provozní řád. Třídicí či drticí linka v místě vůbec nebyla. Ukládání neupravených odpadů na povrch terénu v takto velkém množství způsobilo přímé ohrožení lokality," uvedl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Praha.

Inspektoři dále zjistili, že firma nakládala s odpady také na dalších přilehlých pozemcích v katastru obce Žhery, které k nakládání s odpady nebyly určeny. Prokázali také, že společnost v pravidelných ročních hlášeních o produkci a nakládání s odpady uváděla po tři roky nepravdivé údaje.

Firma JF TAKO se proti pokutě uložené inspektory ČIŽP odvolala, Ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a sankci v plné výši potvrdilo.

Nezákonně uložené odpady
Nazákonně uložené odpady
Nezákonně uložené odpady

Zdroj: ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů