Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

Vláda nařizuje podle § 45c odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
Citace: 187/2018 Sb. Částka: 91/2018 Sb.
Na straně (od-do): 2906-2933 Rozeslána dne: 29. srpna 2018
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 15. srpna 2018 Datum účinnosti od: 1. září 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 114/1992 Sb.Předpis ruší: 208/2012 Sb.; 93/2014 Sb.187

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. srpna 2018

o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu


Vláda nařizuje podle § 45c odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:


§ 1

Vyhlašují se evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu. Seznam těchto lokalit je uveden v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.
Nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu.

2.
Nařízení vlády č. 93/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 187/2018 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů