Pondělí, 22. dubna 2024

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

 Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší...

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
Citace: 190/2018 Sb. Částka: 92/2018 Sb.
Na straně (od-do): 2967 Rozeslána dne: 29. srpna 2018
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 20. srpna 2018 Datum účinnosti od: 1. září 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 201/2012 Sb.
Předpis mění: 415/2012 Sb.190

VYHLÁŠKA

ze dne 20. srpna 2018,

kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb., vyhlášky č. 406/2015 Sb., vyhlášky č. 171/2016 Sb. a vyhlášky č. 452/2017 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 části II v tabulce 1.1.2 se řádek:

"

Pevné palivo obecně - 650
11002)
250 650 - 650
11002)
250 650 2500
15001)
650
5001)
150
1001)
400
3001)


nahrazuje řádkem:

"

Pevné palivo obecně - 650
11002)
250 650 - 650
11002)
250 650 2500
15001)
650
5001)
11002)
150
1001)
2505)
400
3001)
6505)


2. V příloze č. 8 části II bodě 6.2 písm. a) se za slovo "šrot" vkládá čárka.

3. V příloze č. 8 části II se v nadpisu bodu 6.12. slovo "elekrografitu" nahrazuje slovem "elektrografitu".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů