Středa, 24. dubna 2024

Pozvánka na kurz o legislativě odpadů

Pozvánka na kurz o legislativě odpadů

V dnešní době, je správné nakládání s odpady součástí našeho běžného života. Povědomí o ochraně životního prostředí je nám vůbec vštěpováno už od dětského věku. Každý už nejspíš ví, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne a pokud vznikne je potřeba ho dát na správné místo. Problematické spíše bývá zorientovat se v legislativě nakládání s odpady, což netrápí pouze velké společnosti, ale také ty menší. Zákony vycházející z evropských směrnic musí být v souladu s tím, co chce Evropská unie a zároveň musí dbát na požadavky každého členského státu. Není zcela jednoduché tyto předpisy nastavit tak, aby byly vždy pro každého pochopitelné a zároveň účinné. Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity proto v letošním roce spouští kurz, jehož cílem je osvětlit zapeklité povinnosti naší odpadové legislativy. ,,Často se setkávám s lidmi, kteří potřebují znát základy - definici odpadu, vedlejší produkty nebo základní povinnosti původců odpadů," říká jeden z lektorů kurzu Mgr. Štěpán Jakl z odboru odpadů Ministerstva životního prostředí. Právě na tento aspekt je kurz ,,Maximální minimum pro původce odpadů" zaměřen.

Kurz si klade za cíl poskytnout informace od základů problematiky legislativy odpadového hospodářství až po způsoby řešení kontroverzních výkladů a složitých případů. Vzhledem k tomu, že lektoři kurzu mají možnost být u procesu vzniku legislativy, informace získané na našem školení o odpadech budou aktuální a přitom budou předány přesně a lidsky.

Zaměření kurzu je široké od obecných principů odpadové legislativy, jako jsou povinnosti původců, definice odpadu, vedlejší produkty, odpadová evidence a zařazování odpadů až po nakládání se specifickými odpadovými toky jako jsou vedlejší produkty živočišné výroby, kaly z čistíren odpadních vod, stavební a demoliční odpady nebo biologicky rozložitelné odpady, což umožňuje účastníkům najít se ve svém specifickém zaměření a zároveň se naučit najít provázanost napříč odpadovým hospodářstvím.

Podstatným a často opomíjeným tématem jsou základy správního řádu a přestupkové a sankční ustanovení, které jsou součástí legislativy odpadového hospodářství a proto je s nimi v programu podrobně počítáno. Kurz bude probíhat ve dvou oddělených dnech na půdě Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity.

,,Chtěli jsme kurz rozdělit na dvě části, aby si jeho účastníci mohli mezi oběma dny vše řádně promyslet a případně v druhé části přijít s doplňujícími dotazy. Bude to intenzivní, ale myslím, že účastnící kurzu si odnesou skutečně ucelené a komplexní informace o legislativě odpadového hospodářství," dodává na konec Vojtěch Pilnáček jeden z organizátorů kurzu.

Stránky kurzu: https://sites.google.com/view/cvodpady

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů