Pondělí, 22. dubna 2024

O katalogu úsporných opatření

 Katalog je určen zájemcům o přípravu a realizaci energeticky úsporného projektu z jakéhokoliv sektoru budov.

O katalogu úsporných opatření

Webová stránka "KATALOG ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ" (KUO) je přehled energeticky úsporných opatření ve formě veřejně dostupné databáze vytvořené Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Asociací energetických specialistů.


Na stránkách KUO může zájemce nalézt vhodná energeticky úsporná opatření, která budou realizovatelná, může zde získat informace o přínosech a možnostech realizace těchto opatření.

Databáze KUO obsahuje pro každé úsporné opatření základní informace, popis a typické parametry typu:

  • investiční výdaje na realizaci opatření (Kč nebo Kč na vztažnou technickou jednotku, např. Kč/kW apod.) ceny jsou v článcích uváděné s DPH,
  • provozní náklady související se spotřebou energie (Kč/rok),
  • úspora energie generovaná realizovaným energeticky úsporným opatřením
  • palivo/energie, u kterého je snížení spotřeby (energonositel),
  • rámcové rozptyly prosté doby návratnosti realizovaného opatření,
  • technická životnost realizovaného opatření,
  • životnost realizovaného opatření (doba odepisování investice),
  • soupis výhod, nevýhod a mýtů opředených kolem úsporných opatření
  • odkazy na jiné zajímavé odborné články a publikace z oboru formou rozcestníku
  • odkazy na případné prověřené nezávislé výpočetní nástroje úsporného opatření (převážně na portál www.tzbinfo.cz)
Dále stránky obsahují databázi zkratek a pojmů z oblasti stavební fyziky, energetiky, z oboru vytápění, chlazení, větrání, klimatizace, osvětlení aj.

Odbornost a nezávislost článků

Informace v článcích jsou sepisovány energetickými specialisty MPO, autorizovanými projektanty ČKAIT a konzultanty EKIS. Informace jsou nezávislé neovlivněné dodavateli a výrobci technologií. Na portálu KUO nenajdete rušivé reklamní bloky, které v řadě případů znevěrohodnují podané informace.

Webové stránky nemají snahu duplikovat informace na odborných portálech typu tzb-info.cz, nazeleno.cz, stavebnikomunita.cz aj., kde je celá řada úsporných opatření do detailu popisována.
Na zajímavé "nezávislé" odborné články se portál KUO v řadě případů odkazuje a spíše shrnuje důležité údaje výše popsané přehlednou jednotnou formou.


Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou fyzické i právnické osoby ze sektorů domácností, služeb, průmyslu, veřejné správy a dopravy.

Informace jsou sepisovány srozumitelnou formou primárně pro konečného spotřebitele energie (majitele rodinného domu, předsedu SVJ, energetika v průmyslovém objektu aj.).

Portál není určen pro odborníky či energetické specialisty MPO či konzultantům EKIS.

Odborníkům v oboru však může rozšířit obzory a svým klientům tak může při uvodních konzultacích podávat ověřené informace z databáze KUO.

Aktuálnost informací

Katalog vznikl v roce 2017. Snahou administrátorů je katalog každoročně aktualizovat na základě nových dostupných informací.

Administrátoři uvítají jakékoli podněty třetích stran.

V případě, že víte o novince, aktuálnější informaci z oboru, nové dotační příležitosti, napište prosím prostřednictvím formuláře, který naleznete u každého úsporného opatření či emailem.

Relevantní připomínky administrátoři zapracují.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů