Úterý, 6. prosince 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 10 a § 9 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

22. srpna 2019
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Citace: 199/2019 Sb. Částka: 85/2019 Sb.
Na straně (od-do): 1786 Rozeslána dne: 15. srpna 2019
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 12. srpna 2019 Datum účinnosti od: 1. září 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 185/2001 Sb.Předpis mění: 94/2016 Sb.199

VYHLÁŠKA

ze dne 12. srpna 2019,

kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů


Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 10 a § 9 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 169/2013 Sb. a zákona č. 223/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 2 se na konci doplňuje věta na samostatný řádek "Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 "ekotoxický".".

2. V příloze č. 1 bodě 2 úvodní část včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

"Přiřazení nebezpečné vlastnosti HP 14 Ekotoxický je možné provést na základě výpočtové metody podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečné vlastnosti ekotoxicita11) nebo na základě zkoušky provedené způsobem uvedeným v tabulce č. 1.1 nebo 1.2. V případě hodnocení na základě zkoušky se nebezpečná vlastnost ekotoxicita přiřadí odpadu, u něhož dojde za podmínek zkoušky k překročení limitních hodnot uvedených v příslušné tabulce alespoň pro jeden zkušební organismus. Pokud bylo v konkrétním případě provedeno hodnocení výpočtovou metodou i hodnocení na základě zkoušky, přiřazuje se nebezpečná vlastnost na základě výsledku zkoušky.

______________________________________
11)
Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 "ekotoxický".".

3. V příloze č. 1 bodě 2 se písmena a) a b) zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.


Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů