Ministr Brabec v Lucemburku: EU musí být odolnější vůči změně klimatu

Ministr Brabec v Lucemburku: EU musí být odolnější vůči změně klimatu

Ve čtvrtek 10. června 2021 proběhlo v Lucemburku zasedání Rady pro životní prostředí. Ministři zemí EU na něm jednali o nové unijní strategii pro adaptaci na změnu klimatu, nové legislativě k bateriím a odpadním bateriím a nedávno zveřejněném akčním plánu EU pro nulové znečištění. Česko na jednání zastupoval ministr životního prostředí Richard Brabec. Na úvod zasedání Rady pro životní prostředí ministři zemí EU přijali závěry ke strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu, kterou Evropská komise zveřejnila v únoru. Cílem strategie je urychlit adaptaci na změnu klimatu ve všech oblastech lidské činnosti, podpořit tvorbu adaptačních politik, zlepšit získávání dat a znalostí pro vyhodnocování potencionálních klimatických rizik a v neposlední řadě zintenzivnit mezinárodní aktivity a spolupráci se třetími zeměmi.

Česko přijetí závěrů podpořilo a zdůraznilo zásadní význam, který adaptaci na změnu klimatu přikládá. ,,Ministerstvo životního prostředí od roku 2014 podpořilo více než 17 tisíc projektů v hodnotě 13 miliard korun zaměřených na problematiku nedostatku vody, sucha a na prevenci povodní. Klíčovým cílem projektů je zvýšení zadržování vody v krajině. Dále jsme se soustředili na změnu legislativy, díky níž je ČR připravena přijímat naléhavá opatření v době kritického ohrožení suchem, lépe hospodařit s vodou a chránit půdu před erozí. Také jsme vytvořili, přijali a naplňujeme strategické plány napříč všemi sektory, díky nimž se ČR proměňuje před očima a adaptuje na změnu klimatu," uvedl ministr Richard Brabec.

Dalším bodem jednání byla politická diskuze k pokroku v projednávání návrhu nařízení o bateriích a odpadních bateriích. Diskuze se rozvinula kolem hlavních problematických bodů návrhu, jako jsou např. požadavky na baterie z lehkých dopravních prostředků, otázka rozšířené odpovědnosti výrobců či cíle pro sběr baterií. ČR poděkovala portugalskému předsednictví za výbornou práci na návrhu a zdůraznila, že je třeba zajistit dostatek času pro přizpůsobení se novým pravidlům. Mezi ta nejzásadnější patří požadavky na povinný recyklovaný obsah materiálů v bateriích, uhlíkovou stopu nebo např. požadavky na označování.

Ministři rovněž diskutovali o novém akčním plánu pro nulové znečištění v oblasti ovzduší, vody a půdy, který Evropská komise vydala v květnu. ,,Dokument Evropské komise dobře popisuje hlavní zdroje a faktory způsobující znečištění. V některých oblastech, jako je např. ochrana půdy, není příliš sdílný, pokud jde o plánovaná opatření. Nicméně o to více čekáme na strategii k půdě, kterou by měla Komise vydat na podzim," říká ministr Brabec. Česko zároveň kvitovalo, že se plán věnuje i otázkám přeshraničního a světelného znečištění. Na českou žádost byla na program jednání zařazena také diskuze o tzv. taxonomii - souboru kritérií pro udržitelné investice. Česko, které podpořilo dalších 6 zemí EU, upozornilo na potřebu řádně diskutovat vazbu na případnou veřejnou podporu investic z evropského rozpočtu. Toto využití taxonomie totiž nebylo projednáno s členskými státy. Výchozí pozice zemí EU při přechodu na nízkoemisní ekonomiku se přitom diametrálně liší.

Na okraj jednání Rady se uskutečnila schůzka ministra Brabce s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Hlavním tématem jednání byl připravovaný balík legislativních návrhů ke klimatu a energetice ,,Fit for 55", který má Komise zveřejnit v červenci. Během zasedání Rady proběhlo i jednání ministrů životního prostředí budoucího předsednického tria - Francie, Česka a Švédska ohledně koordinace příprav společného programu.

Ministr Brabec shrnuje dnešní jednání na Radě

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů