Sobota, 23. září 2023

Firmy a provozovny mají novou povinnost odděleného soustřeďování odpadů

Firmy a provozovny mají novou povinnost odděleného soustřeďování odpadů

Nová legislativa má řadu přechodných ustanovení. Některé nově zavedené povinnosti začaly platit hned, což může být pro jejich aplikaci v praxi poněkud nepříjemné. Mezi nimi najdeme například povinnost odděleného soustřeďování komunálního odpadu u právnických a podnikajících fyzických osob. Pokud firma nebo obecně provozovatel umožní ve své provozovně svým zaměstnancům, klientům nebo návštěvníkům odkládat komunální odpad, musí také zajistit místa pro oddělený sběr papíru, plastů, skla, kovů a biologického odpadu. Jelikož prakticky v každé provozovně jsou koše na odpadky, týká se toto ustanovení v podstatě každého subjektu, od firem až po obchodní centra, nemocnice, školy nebo různé úřady. S novým zákonem přestaly platit podzákonné předpisy, ale ještě nebyly připraveny nové prováděcí vyhlášky. V nastalém mezidobí vydalo Ministerstvo životního prostředí řadu metodických pokynů, které měly novou legislativu vysvětlit. Metodický pokyn k zařazování odpadů a plnění evidenčních a ohlašovacích povinností, který vyšel 29. června tohoto roku, vysvětluje blíže povinnosti zakotvené v paragrafu 62 zákona o odpadech č. 541/2020 a také vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů. Jde o směsný komunální odpad a odpad odděleně soustřeďovaný (tříděný), který pochází z nevýrobní činnosti a je podobný odpadu z domácností. Ustanovení patří mezi ta, která podporují co největší rozvoj třídění a snaží se ho rozšířit z obcí a měst i na firmy a instituce.

Zdroj: Časopis Odpady - https://www.odpady-online.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů