Středa, 29. března 2023

Počty očkovaných a neočkovaných pacientů

Z dat ÚZIS o počtu hospitalizovaných osob, které každý den chodí poslancům a senátorům, odborníci ze Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS) pro vás k 16.11.2021 vytvořili následující grafy.

Počty očkovaných a neočkovaných pacientů

V prvním grafu jsou očkovaní a neočkovaní lidé, kteří nikdy neměli covid-19. Na ose y jsou absolutní počty pacientů. Vidíme tedy v případě neočkovaných cca 2,5 tisíce hospitalizovaných osob a téměř 500 osob na JIP. A u očkovaných osob je to kolem 2 tisíc hospitalizovaných a kolem 200 osob na JIP.


R. Straka - Počty hospitalizovaných osob a osob na JIP u skupiny pacientů bez dříve prodělané infekce, z dat ÚZIS

Na druhém grafu jsou lidé, kteří již jednou infekci prodělali. Jejich počty jsou velmi nízké v obou skupinách - očkovaných i neočkovaných. Hospitalizovaných bylo 20-30 osob, na JIP šlo o jednotky osob. Tedy prodělání infekce významně chrání před hospitalizací i JIP.


R. Straka - Počty hospitalizovaných osob a osob na JIP u skupiny pacientů po prodělané infekci, z dat ÚZIS


Závěry:

1/ Očkování přináší benefit zejména u osob, které se s infekcí dosud nesetkaly.

2/ Nejúčinnější imunitou je přirozená imunita

3/ Důležité je očkování naivní rizikové populace, tj. osob, které se s infekcí dosud nesetkaly, a to zejména z rizikových skupin (65+, obézní, chronici).

4/ Je třeba uznat přirozenou imunitu. Vyšetření protilátek může sloužit jako marker prodělané infekce.

Přítomnost ,,pozitivních protilátek" neznamená, že člověk neonemocní, ale je významným pozitivním prediktorem, že člověk nebude hospitalizován a je méně rizikový než očkovaný člověk bez prodělané infekce nebo člověk neočkovaný bez prodělané infekce. Uznání tohoto testu by snížilo napětí ve společnosti, kdy lidi po prodělaném onemocnění nutíme k očkování, i když jsou imunní. Zároveň zjištění negativních protilátek by ostatní osoby motivoval k vakcinaci. Pokud by byl test hrazen pacientem a výsledek byl zaznamenán do ISIN, dozvěděli bychom se více o séroprevalenci v populaci. Uznání protilátek jako důkaz prodělaného onemocnění podporuje jak ČSAKI, tak SLM.

Zdroj dat: https://twitter.com/dostalondrej, ÚZIS

Autoři: Robert Straka, Miloš Bohoněk (SMIS)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů