Pátek, 1. března 2024

Plynárenský balíček přináší větší ochranu zákazníků i sektorová pravidla pro naplnění klimatických cílů EU

Plynárenský balíček přináší větší ochranu zákazníků i sektorová pravidla pro naplnění klimatických cílů EU

Český plynárenský svaz vítá zveřejnění tzv. plynárenského balíčku Evropskou komisí. Návrh obsahuje opatření, jejichž cílem je prostřednictvím revize stávající evropské legislativy poskytnout regulační rámec pro plynárenství k naplnění jeho role na cestě k dekarbonizaci EU. Nová pravidla mají také za cíl posílit ochranu zákazníků nebo snížit emise metanu v sektoru energetiky.

Plynárenský balíček do značné míry vychází z již existujících principů fungujících na trhu se zemním plynem. Navržená opatření, představovaná plynárenskou směrnicí a nařízením o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám, modifikují stávající pravidla pro trh se zemním plynem a nově stanovují pravidla pro obnovitelné a dekarbonizované plyny, včetně vodíku, jehož významný rozvoj se očekává v ČR i EU.

,,Podporujeme cíl Unie na dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 55 % do roku 2030. Pokud budou vhodně zavedené potřebné pobídky, může být dekarbonizována do roku 2050 i česká a evropská dodávka plynu. Věříme, že plynárenství může významně přispět k přechodu na bezemisní ekonomiku. Vyvážený přístup opírající se o princip technologické neutrality je nezbytný k zajištění ekologicky udržitelné a zároveň sociálně přijatelné a cenově dostupné energetické transformace," říká výkonná ředitelka ČPS Lenka Kovačovská.

Klíčovou součástí návrhů Komise je několik opatření, týkajících se spotřebitelů - jejich ochrana, posílení práv a jejich zapojení do fungování trhu. Nově budou moci spotřebitelé, podobně jako v elektroenergetickém sektoru, vytvářet občanské energetické komunity, díky kterým se budou moci podílet i na výrobě, distribuci, či skladování energie. Zvýšit by se také měla informovanost spotřebitelů prostřednictvím změn ve fakturování a v poskytování informací v jejich účtech za energie.

Návrh legislativy obsahuje rovněž specifické podmínky pro využití obnovitelných a dekarbonizovaných plynů, zejména vodíku, a obsahuje opatření, která mají přispět k rozvoji vodíkového hospodářství. Limit vodíku, který jsou provozovatelé přeshraniční přepravní infrastruktury povinni na hraničních bodech převzít, byl v návrhu Evropské komise stanoven na 5 % již od roku 2025, což je hranice, kterou české plynárenství vnímá jako dostatečně ambiciózní, ale zároveň na úrovni, která by neměla vést k neúčelně vynaloženým investicím provozovatelů přepravních soustav.

ČPS se však obává, že rozvoj budoucí vodíkové infrastruktury v EU může být zpomalen nově navrhovanými pravidly pro tzv. unbundling a neuplatňováním přeshraničních přepravních tarifů pro vodíkové sítě.

Návrh nové legislativy v oblasti emisí metanu v energetice je poslední součástí plynárenského balíčku. Jde ovšem pouze o první krok ve snižování těchto emisí. Pokud má dojít k zásadnějšímu pokroku, je nutné prosazovat opatření ve všech dotčených sektorech hospodářství, tedy nejen v energetice.

,,Emise metanu nejsou pro české plynárenství novým tématem. Provozovatelé plynárenské infrastruktury v ČR již několik let úspěšně ve svých zařízeních prostřednictvím povinných ale i dobrovolných schémat emise metanu snižují. Jsme přesvědčení, že mezi klíčové nástroje patří transparentní monitoring emisí, reportovací standardy a adekvátní nastavení regulatorních podmínek," uzavírá Lenka Kovačovská.

Členové ČPS podle ní budou také celý mnohasetstránkový balíček ještě podrobně analyzovat a zpřesňovat své postoje k jednotlivým bodům.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů