zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

09.02.2022
Energetika
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
Citace: 15/2022 Sb. Částka: 9/2022 Sb.
Na straně (od-do): 178-210 Rozeslána dne: 26. ledna 2022
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum přijetí: 18. ledna 2022 Datum účinnosti od: 1. února 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 406/2000 Sb.Předpis mění: 141/2021 Sb.15

VYHLÁŠKA

ze dne 18. ledna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených
v Systému monitoringu spotřeby energie


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 9a odst. 5 a § 9b odst. 3 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, se mění takto:

1. V § 2 písmena b) a c) znějí:

"b)
souhrn energetického posudku podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a
c)
podrobnosti energetického posudku podle § 4.".

2. V § 2 se písmeno d) zrušuje.

3. V nadpisu § 4 se slova "a doporučení energetického specialisty" zrušují.

4. V § 4 odst. 1 písm. b) se číslo "3" nahrazuje číslem "8".

5. V § 4 odst. 1 písm. c) se číslo "4" nahrazuje číslem "9".

6. V § 4 odst. 1 písmeno d) zní:

"d)
hodnocení navrženého projektu podle zadání poskytovatele dotace, které se provádí podle přílohy č. 3 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. d) a § 9a odst. 2 písm. c) zákona,".

7. V § 4 odst. 1 písm. e) se za text "písm. e)" vkládají slova "a § 9a odst. 2 písm. d)" a slova "alespoň v rozsahu podle příslušného evidenčního listu uvedeného v příloze č. 1" se nahrazují slovy "podle přílohy č. 4".

8. V § 4 odst. 1 písm. f) se slovo "a" zrušuje.

9. V § 4 odst. 1 písmeno g) zní:

"g)
vyhodnocení doporučených nebo provedených opatření pro energetický posudek podle § 9a odst. 2 písm. b) zákona, které se provádí podle přílohy č. 7 k této vyhlášce, a".

10. V § 4 odst. 1 se doplňuje písmeno h), které zní:

"h)
stanovení vnitřního výnosového procenta pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. f) zákona, které se provádí podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.".

11. V § 4 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

12. V § 5 se číslo "7" nahrazuje číslem "10".

13. Přílohy č. 1 až 7 znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

14. Doplňují se přílohy č. 8 až 10, které znějí:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona zpracovaný podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je možné předložit k žádosti o podporu pro výzvy programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu podpory jinak.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2022.


Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
29
6. 2022
29.6.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
30
6. 2022
30.6.2022 - Seminář, školení
Brno, ApS. s.r.o.
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí