Středa, 29. března 2023

Zelená dohoda pro Evropu a střední třída - publikace ke stažení

Zelená dohoda pro Evropu a střední třída - publikace ke stažení

Naše společnost je svědkem procesů způsobených klimatickou změnou, na které je nutné reagovat adaptačními a mitigačními strategiemi. Evropská unie proto v roce 2019 představila Zelenou dohodu pro Evropu, která má být jejím hlavním nástrojem v boji proti klimatické změně. Kromě nutné a potřebné diskuse o jejím obsahu je i nezbytné správně nastavit způsob, jak o tomto ambiciózním plánu mluvit s evropskou veřejností. Napříč Evropou existuje široká shoda, že klimatická změna a další ekologické výzvy jsou zásadní problémy, které je třeba řešit, a povědomí o celé problematice stoupá, ale mezi jednotlivými členskými zeměmi existují názorové rozdíly. Zatímco se tedy shodneme, že máme problém a ten problém je třeba řešit, už se neshodneme na tom, kdo a jak by to se toho měl ujmout.


Abychom docílili změny v oblasti, která bude mít bezpochyby zásadní dopad na náš životní styl, musíme mobilizovat podporu veřejnosti. Tato publikace sleduje příležitosti a rizika Zelené dohody pro Česko jako členskou zemi EU. Autoři z řad akademiků, ekonomů, ekologů, novinářů, právníků, politiků, sociologů a expertů představují rozličné aspekty diskuse o Zelené dohodě se zvláštním zřetelem na českou a evropskou střední třídu.

Navzdory různým pohledům vidíme řadu podobností. Autoři navrhují řešení, která odráží evropskou ekonomickou a sociální realitu, a zdůrazňují, že diskuse o Zelené dohodě musí reflektovat široké aspekty celé problematiky. Je nutné se vyvarovat zaujatosti, protože ta by snížila důvěryhodnost vzkazu, který se snažíme předat, a mohla by dokonce posílit polarizaci a fragmentaci celé společnosti.

Přečtěte si, co k tématu napsali Bedřich Moldan, Luděk Niedermayer, Ivan Štefanec, Merlene Mortler, Ladislav Cabada, Soňa Jonášová, Luboš Palata, Rumiana Stoilova, Ondřej Vícha, Lucie Tungul, Arjen Siegmann, Kateřina Davidová, Tomáš Jungwirth a Aneta Zachová.

Naši novou publikaci si můžete stáhnout zde.

Autorka: Soňa Jonášová

Zdroj: https://zajimej.se/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů