ASEKOL JAKO PRVNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM V ČR ZÍSKAL MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI!

ASEKOL JAKO PRVNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM V ČR ZÍSKAL MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI!

Chováme se odpovědně a o tom svědčí i nově udělený mezinárodní certifikát společenské odpovědnosti.

Společnosti ASEKOL se jako prvnímu kolektivnímu systému v České republice po důkladném auditu podařilo získat prestižní mezinárodní certifikaci SA 8000.

Naším hlavním cílem je zajistit ekologické zpracování vysloužilých elektrospotřebičů a zároveň zvyšujeme zájem veřejnosti o recyklaci a ochranu životního prostředí. K životnímu prostředí máme velký respekt, a proto dbáme na šetrný přístup při všech našich činnostech. Přinášíme společnosti větší surovinovou nezávislost, čistší životní prostředí a omezujeme plýtvání přírodními zdroji.

ASEKOL dlouhodobě dodržuje veškeré zásady, které vychází z přísných požadavků mezinárodních norem ISO. V souladu s touto politikou přistupujeme k našim klientům, zaměstnancům, akcionářům, dodavatelům a společnosti.

Pomáháme našim klientům splnit jejich zákonné povinnosti a společenskou odpovědnost spojenou s výrobky s ukončenou životností. Ve vztahu k našim klientům nechceme být pouze obchodním partnerem, ale partnerem, na kterého se mohou naši klienti vždy obrátit, pokud potřebují radu nebo konkrétní pomoc. Klademe důraz na neustálé zlepšování, inovace a vždy jsme připraveni našim klientům pomoct, poradit či nabídnout cenově efektivní řešení, které pro ně bude mít přidanou hodnotu. Jsme loajální a s našimi klienty budujeme dlouhodobé, transparentní vztahy založené na vzájemném respektu a důvěře.

Vážíme si našich zaměstnanců a dobře si uvědomujeme, že jsou naším nejcennějším aktivem. Děláme tedy maximum proto, aby naše pracovní prostředí bylo tvůrčí a příjemné. Samozřejmostí je dodržování lidských práv a absolutní netolerance jakýchkoliv projevů diskriminace. V rámci HR procesů striktně dodržujeme legislativní předpisy a poskytujeme bezpečné pracovní prostředí. Naše zaměstnance řádně odměňujeme za odvedenou práci. Prostřednictvím rovných příležitostí pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců přispíváme k naplnění jejich potenciálu. Vždy podporujeme otevřenou komunikaci a diskuzi.

Nedílnou součástí naší firmy jsou CSR aktivity. Naším cílem je mít pozitivní vliv na komunity, ve kterých působíme, a být zodpovědným sousedem. Za tímto účelem se aktivně zapojujeme do veřejně prospěšných projektů, nebo tyto projekty přímo organizujeme. Projekty jsou zaměřeny zejména na oblast ochrany životního prostředí, podporu zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob a šíření osvěty.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů