Pátek, 1. prosince 2023

Práce českých odborníků rezonuje ve světě. Výsledky jejich analýz jsou alarmující

Práce českých odborníků rezonuje ve světě. Výsledky jejich analýz jsou alarmující

Závěry analýzy týmu, který vedli společně s německým vědcem Rolandem Weberem odborníci ze sdružení Arnika, publikované v časopise Emerging Contaminants, dokládají zjištění, jež by zástupce vlád z celé Země nemělo nechat klidnými. Jedny z nejnebezpečnějších toxických látek světa našli v téměř 90 % studovaných lokalitách Asie, Afriky, Evropy, Severní a Jižní Ameriky. Řečeno otevřeně: rakovinotvorné dioxiny a polychlorované bifenyly celosvětově ohrožují lokální zdroje potravin a lidské zdraví.

,,Naše studie se zaměřila na místa, která mohla být potenciálně kontaminována dioxiny a PCB, tedy v blízkosti spaloven odpadu, cementáren, hutí, skládek, sběru elektronického odpadu, chemických závodů a dalších. Analýzy 113 vzorků vajec(1) od domácích slepic ukázaly šokující výsledky. Např. 88 % vzorků vajec bylo nad bezpečnostními limity EU pro dioxiny,(2) jeden vzorek v Ghaně tento limit překročil dokonce 264x, což je nejvyšší kontaminace, která kdy byla zjištěna" řekl Jindřich Petrlík, poradce IPEN pro dioxiny a odpady, programový ředitel Arniky a hlavní autor studie. "Pokud malé dítě v této lokalitě sní jedno jediné vejce, vyčerpá tím tolerovatelnou dávku dioxinů na pět let," upozornil na nebezpečnost místa německý nezávislý odborník Roland Weber.

Nalezení těchto toxických látek by mělo zalarmovat lidi, ale hlavně vlády na celém světě. Jedná se totiž o takzvané věčné chemikálie - perzistentní organické látky (POPs), které navíc velice snadno překonávají vzdálenosti, putují vodními i vzdušnými proudy po celé planetě, žádné hranice pro ně tedy neexistují. Nerozpouštějí se ve vodě, ale vážou se na živočišné tuky.

"Naléhavě potřebujeme snižovat obsah všech POPs v odpadu. Jejich existence totiž často vede následně ke vzniku a únikům dioxinů či PCB, protože je buďto již obsahují anebo vznikají při jakémkoliv spalování těchto odpadů. Žádáme důslednější implementaci Stockholmské úmluvy, abychom ochránili zdraví obyvatel a životní prostředí před těmito dlouhodobými chemickými hrozbami," řekl Petrlík, který poukázal i na vzorky odebrané z českých domácích chovů. "Vzorky vajec z Libiše v sousedství Spolany Neratovice (odebrané Greenpeace v roce 2002) skončily na 40. příčce nejvyšší hodnoty dioxinů. 40. a 43. příčka vajec nejvíce kontaminovaných dioxinům podobnými PCB pak patřily vejcím z Lysé nad Labem (odběr Arnikou v roce 2004) a z obce Pitárne(3) poblíž závodu na recyklaci PVC z kabelů, které jsme odebírali v roce 2017."

Toxické látky zvané dioxiny a dioxinům podobné polychlorované bifenyly vznikají jako nechtěný produkt v chemickém průmyslu, spalováním odpadů(4) či během dalších průmyslových procesů. Způsobují řadu hormonálních poruch, ischemické choroby srdeční či infarkt, poruchy vývoje dětí, narušení reprodukce a další. Polychlorované bifenyly (PCB) Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny (IARC) označil jako prokázané lidské karcinogeny.

Sdružení Arnika bude na právě začínajícím zasedání Stockholmské a Basilejské úmluvy v Ženevě prosazovat zpřísnění limitů pro zmiňované POPs. Obává se, že Evropská unie bude i nadále prosazovat stejně benevolentní limity, které dle výsledků analýzy nejsou přijatelné, neboť nízké limity povolené v EU způsobují ještě vážnější kontaminaci životního prostředí v rozvojových zemích, kde je kontrola pohybu a likvidace odpadu minimální.

Link na úplné znění studie zveřejněné v Emerging Contaminants zde.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů