OPŽP: Prodlužujeme příjem žádostí u 160. a 161. výzvy

OPŽP: Prodlužujeme příjem žádostí u 160. a 161. výzvy

Upozorňujeme žadatele, že dochází k prodloužení termínu pro příjem žádostí o podporu u výzvy číslo 160 a 161 v prioritní ose 4. Obě výzvy jsou prodlouženy do 30. 6. 2022.


Výzva č. 160 je zaměřena pouze na na praktická opatření pro zajištění péče o území národního významu prostřednictvím usměrňování návštěvníků a budováním prvků pro interpretaci zvláštně chráněných území a bude otevřena všem žadatelům vyjma AOPK ČR, správ NP a Správy jeskyní ČR.

Do výzvy č. 161 je možné podávat projekty na zakládání a obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejné zeleně. Vodní prvky nejsou součástí výzvy z důvodu potřeby delší projektové přípravy.

Plánované záměry doporučujeme konzultovat na regionálních pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Pro své dotazy mohou žadatelé též využít emailovou schránku dotazy-PO4@nature.cz.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů