Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

16. června 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
Citace: 152/2022 Sb. Částka: 71/2022 Sb.
Na straně (od-do): 1466 Rozeslána dne: 14. června 2022
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 18. května 2022 Datum účinnosti od: 29. června 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 114/1992 Sb.Předpis mění: 187/2018 Sb.152

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. května 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit
zařazených do evropského seznamu


Vláda nařizuje podle § 45c odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:


Čl. I

V příloze k nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, se za řádek

"CZ0534055 Ratajské rybníky 20,4 E 15 56 6 N 49 46 14"

vkládá nový řádek, který zní:

"CZ0537011 Louky u Přelouče 133,5 E 15 31 52 N 50 2 42".


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministryně životního prostředí:
Ing. Bc. Hubáčková v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů