Česká republika představí v OSN zapojování mládeže do rozhodování

7. červenece 2022

Politika

Vzdělání

Česká republika představí v OSN zapojování mládeže do rozhodování

Ve čtvrtek 7. července od 13:30 do 15:00 pořádá Česká republika doprovodnou akci na téma participace mládeže během Politického fóra na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji (High Level Political Forum, HLPF), které se každoročně koná pod taktovkou OSN. Protože pandemie Covid-19 silně zasáhla mladé lidi, je důležité diskutovat o způsobech, jak je zapojit do procesů obnovy a tvorby politik týkajících se udržitelného rozvoje.


Diskuze představí různé způsoby zapojování mládeže po celém světě, např. v Indonésii, Ugandě, Gruzii či Estonsku. Zvláštní pozornost budou účastníci věnovat nedávno ukončené Konferenci o budoucnosti Evropy, jedinečnému projektu, která pomohl zapojit do tvorby politik běžné občany. Sdílet své zkušenosti budou jako tvůrci politik, tak zejména sami mladí, kteří se zapojují do projektů na národní a regionální úrovni.

Na doprovodné akci vystoupí řečnice a řečnice z Česka, Rumunska, Estonska, zástupci OECD, ASEAN Youth Forum, JEF Europe a prof. Bernard Reber (Sciences Po). Celou akci za české předsednictví EU uvede Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a za Evropskou komisi Dubravka Šuica, mistopředsedkyně EK pro demokracii a demografii.

Událost bude streamována na Facebooku, připojit se lze prostřednictvím aplikace Webex.

Politické fórum na vysoké úrovni každoročně hodnotí pokrok v dosahování Cílů udržitelného rozvoje. Ty jsou nedílnou součástí Agendy 2030, kterou v září 2015 přijalo světové společenství na půdě Valného shromáždění Organizace spojených národů. Jedná se o dlouhodobý a ambiciózní program ve všech oblastech lidského konání. Agenda 2030 je nejkomplexnější rozvojovou strategií, na které se podílejí všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů. Agenda stojí na třech pilířích - ekonomickém, sociálním a environmentálním. Tyto pilíře jsou neoddělitelně propojené a navzájem se doplňují.

Zdroj: MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů