Kompenzace nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny

Kompenzace nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
Citace: 202/2022 Sb. Částka: 91/2022 Sb.
Na straně (od-do): 2444 Rozeslána dne: 30. června 2022
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 22. června 2022 Datum účinnosti od: 1. července 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 383/2012 Sb.Předpis mění: 565/2020 Sb.
202

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. června 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací
nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku
v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny,
ve znění nařízení vlády č. 40/2022 Sb.


Vláda nařizuje podle § 11 odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění zákona č. 1/2020 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění nařízení vlády č. 40/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 3 se číslo "1,06" nahrazuje číslem "0,85".

2. V příloze č. 1 se slovo "Polyethylén," nahrazuje slovy "Polyethylenglykoly a ostatní polyéteralkoholy".


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministryně životního prostředí:
Ing. Bc. Hubáčková v. r.

Citace: 201/2022 Sb. Částka: 91/2022 Sb.
Na straně (od-do): 2443 Rozeslána dne: 30. června 2022
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 22. června 2022 Datum účinnosti od: 1. července 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 383/2012 Sb.201

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. června 2022

o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací
nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku
v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2021


Vláda nařizuje podle § 11 odst. 1 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění zákona č. 1/2020 Sb.:


§ 1

Výše prostředků státního rozpočtu

Výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny, za rok 2021 činí 776 000 000 Kč.


§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministryně životního prostředí:
Ing. Bc. Hubáčková v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů