Pátek, 3. února 2023

Aktualizovaný harmonogram výzev OPŽP na rok 2022

Aktualizovaný harmonogram výzev OPŽP na rok 2022

Dotace podpoří projekty, které přispějí k adaptaci krajiny na změnu klimatu a klimatické extrémy, pomohou s udržitelným hospodařením s vodou nebo s předcházením vzniku odpadů.


Nově zařazené výzvy se zaměří na podporu budování vodovodních řadů, modernizaci vodovodních přivaděčů, intenzifikaci úpraven pitné vody, výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizace, monitoring dlouhodobě využitelných zdrojů podzemních vod, ochranu před jejich kontaminací a preventivní opatření proti povodním a suchu.

V oblasti efektivnějšího nakládání s odpady podpoří pořízení kompostérů, RE-USE centra, vratné nádobí a obaly, sběrné dvory, projekty zaměřené na motivaci obyvatel obcí k třídění odpadů i projekty na materiálové a energetické využití odpadů.

Nové výzvy jsou připraveny pro oblast monitoringu znečištění ovzduší, podpoří i obnovu stability svahů a sanaci nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.

Podívejte se na aktuální Harmonogram výzev.

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů