České předsednictví na zasedání Mezivládní platformy pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby

14. červenece 2022
České předsednictví na zasedání Mezivládní platformy pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby

Česká republika úspěšně zahájila předsednickou roli Radě EU v agendě mezinárodní ochrany biodiverzity na 9. plenárním zasedání Mezivládní vědecko-politické platformy pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES), které se uskutečnilo 3.- 9. července v německém Bonnu.


Zástupci 139 členských států platformy v Bonnu přijali dvě důležité globální zprávy. První z nich se zaměřuje na udržitelné využívání volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a dalších organismů, například hub či řas. Druhá pak na chápání rozmanitých hodnot souvisejících s přírodou a jejími přínosy. Poukazuje na to, že úzké vnímání přírody prostřednictvím její tržní hodnoty přispívá k současnému celosvětovému úpadku biologické rozmanitosti.

Shrnutí obou zpráv pro tvůrce strategií, koncepcí, programů, projektů i pro každodenní činnost jsou k dispozici na stránkách platformy IPBES.

Zprávy vycházejí z nejlepších dostupných poznatků, na jejich přípravách se společně podílely stovky odborníků z celého světa a výstupy prošly důkladným recenzním řízením.

Úlohou delegace České republiky na zasedání bylo koordinovat společný postup Evropské unie a jejích členských států tak, aby EU vystupovala jednotně a se silným hlasem, který napomohl prosazování jejích zájmů a vysokých ambicí v ochraně světové biologické rozmanitosti.

Mezivládní vědecko-politická platforma vznikla roku 2012 s cílem propojit vědu, praxi a politiku tak, aby rozhodnutí v oblasti ochrany biologické rozmanitosti byla dostatečně podložena odbornými poznatky.

Nejvýznamnějším výstupem činnosti platformy je Globální hodnotící zpráva o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách. Tento přelomový dokument upozorňuje na celosvětově se zhoršující stav přírody. Kvůli tomu se snižují přínosy, které příroda přináší lidem a které jsou pro společnost životně důležité. Řešení podle zprávy představuje zásadní změna přístupu k udržitelnosti na ekonomické, společenské i politické úrovni.

Mezi aktivity panelu patří také zvyšování povědomí o biodiverzitě, a to například prostřednictvím populárního podcastu Nature Insight: Speed Dating with the Future, který je dostupný na webu IPBES či v podcastových aplikacích.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů