Pátek, 1. března 2024

10. listopadu - Světový den vědy pro mír a rozvoj

Světový den vědy pro mír a rozvoj je mezinárodním dnem, který zdůrazňuje důležitou roli vědy ve společnosti a slaví se každý rok 10. listopadu. Zdůrazňuje také potřebu zapojit širší veřejnost do debat o nových vědeckých otázkách. Světový den vědy vyhlásila Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) a poprvé se slavil v roce 2002.

10. listopadu - Světový den vědy pro mír a rozvoj

Vliv vědy na každodenní život lidí a její hluboké společenské důsledky, včetně těch, které mají etický a ekologický charakter, činí z vědecké gramotnosti nezbytný předpoklad pro efektivní demokratické procesy. Na Světové konferenci o vědě v Budapešti v Maďarsku v červenci 1999, kterou spolupořádalo UNESCO a Mezinárodní rada pro vědu (nyní Mezinárodní vědecká rada), vyjádřilo mnoho delegátů podporu většímu povědomí veřejnosti o vědě. Delegace Etiopie a Malawi spolu s Britskou asociací pro rozvoj vědy navrhly vytvoření Světového dne vědy nebo Světového týdne vědy.

Díky užšímu propojení vědy se společností má Světový den vědy za cíl zajistit, aby byli občané informováni o vývoji ve vědě. Zdůrazňuje také roli vědců při rozšiřování našeho chápání planety, kterou nazýváme domovem, a při vytváření udržitelnějších společností.

Cíle Světového dne vědy pro mír a rozvoj (STEM) jsou:

  • Posílit povědomí veřejnosti o úloze vědy pro mírové a udržitelné společnosti;
  • Podporovat národní a mezinárodní solidaritu pro sdílenou vědu mezi zeměmi;
  • Obnovit národní a mezinárodní závazek k využívání vědy ve prospěch společnosti;
  • Upozornit na výzvy, kterým věda čelí, a zvýšit podporu vědeckého úsilí.

Po tisíce let hrají věda a technologie obrovskou roli při utváření budoucnosti lidstva. Do budoucna pomohou lidstvu vybojovat dosud největší boj: změnu klimatu.

Zatímco obnovitelné technologie, jako je solární a větrná energie, budou životně důležité, aby nám pomohly snížit emise uhlíku, existuje několik velkých překážek pro jejich integraci do elektrických sítí. Jedním z hlavních problémů je, že tyto technologie ještě nejsou dostatečně pokročilé, aby zvládly výpadky elektřiny způsobené přírodními katastrofami a potenciálními teroristickými útoky. Očekává se, že pokrok v obnovitelných technologiích a umělých technologiích to pomůže vyřešit. Aby se však tyto technologie staly realitou, veřejnost si musí více uvědomovat jejich význam.

Jednotlivci a instituce po celém světě jsou vyzýváni, aby zorganizovali událost nebo aktivitu na Světový den vědy, včetně vládních úředníků, studentů, médií a žáků škol. Světový den vědy pro mír a rozvoj vytvořil mnoho konkrétních projektů, programů a finančních prostředků pro vědu po celém světě.

Hledáte vlastní inspiraci pro STEM? Existuje mnoho úspěšných příběhů o tom, jak dobrovolníci, partneři, pedagogové a studenti mají pozitivní dopad na svět, ať už tím, že řeší problémy pomocí kreativních inovací, nebo inspirují další generaci pomocí poutavých programů. Prozkoumejte jejich příběhy a podělte se o jejich úspěchy na webu IEEE Pre-University STEM Portal.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů