Pátek, 1. března 2024

Mladí dobrovolníci z 9 zemí EU budou pomáhat při obnově rašelinišť a mokřadů v Národním parku Šumava

Mladí dobrovolníci z 9 zemí EU budou pomáhat při obnově rašelinišť a mokřadů v Národním parku Šumava

V týdnu od soboty 13. do 20. srpna se v Národním parku Šumava více než 60 mladých dobrovolníků z 9 zemí EU zapojí v rámci mezinárodního projektu Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu do obnovy rašelinišť a mokřadních biotopů, čímž pomůžou snižovat dopady klimatické změny. Dobrovolnický kemp ve Stožci pořádá organizace Na mysli, z. ú. ve spolupráci s Hnutím DUHA a Správou Národního parku Šumava.

Z krajiny se po staletí v důsledku intenzivní lidské činnosti voda vytrácela, mokřady byly odvodňovány a měněny na obdělávanou půdu. V dnešní době, kdy se klimatická změna a s ní související sucho a požáry staly vážným problémem, je potřeba zaměřit se na nápravu a obnovu přirozeného vodního režimu krajiny. Dobrovolnické aktivity v divoké přírodě poskytují jedinečnou příležitost vrátit se zpět ke kořenům a zapojit se do řešení klimatických opatření. Z toho důvodu organizuje projekt "Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu? 52 kempů pro mládež z devíti partnerských zemí EU. Kempy se konají v létě v jednotlivých zemích a jsou zaměřeny na otázku klimatické změny a její vazbu na ekosystémy. Zkušení vedoucí či lektoři připravují pro účastníky interaktivní programy a dobrovolnické aktivity. Tyto akce slouží také jako mezinárodní kulturní a jazykové výměnné pobyty.

,,V rámci České republiky spolupracujeme s Hnutím DUHA a podporujeme jejich Týdny pro krajinu. V průběhu týdenního pobytu v oblasti Stožce se skupina 60 mladých dobrovolníků zapojí do projektu Life for Mires, kde přispějí k znovuobnovení šumavských mokřadů, ale poznají i krásu a zranitelnost přírody národního parku. Díky přednáškám a exkurzím také lépe pochopí problematiku ochrany biodiverzity a její souvislost s klimatickou změnou," říká Viktorie Tenzerová z organizace Na mysli.

Mladí dobrovolníci budou rozděleni do dvou skupin, přičemž jedna bude vždy v pracovní lokaci pomáhat zavodňovat dříve vysušené mokřady a druhá bude mít tematický program. V neděli 14. a pondělí 15. srpna bude na programu pro část dobrovolníků exkurze do nejcennějších lokalit národního parku v oblasti Vltavského luhu, v průběhu týdne pak další výpravy na zajímavá místa národního parku (oblast Soumarského mostu a prales Boubín, rašeliniště Vlčí Jámy). V rámci večerního programu čekají mladé účastníky kempu každý den přednášky a workshopy s experty na šumavskou přírodu či například exkurze do vlčího výběhu.


Více informací na Wilderness camp ? Na mysli

Video pozvánka: International Wilderness Camp at National Park Šumava - YouTube

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů