Pátek, 1. března 2024

20. prosince - Mezinárodní den lidské solidarity

Valné shromáždění OSN v roce 2005 označilo solidaritu za jednu ze základních a univerzálních hodnot, které by měly být základem vztahů mezi národy v 21. století, a v tomto ohledu se rozhodlo vyhlásit 20. prosince každého roku mezinárodním Dnem lidské solidarity.

20. prosince - Mezinárodní den lidské solidarity

Agenda udržitelného rozvoje je zaměřena na lidi a planetu, je podporována lidskými právy a podporována globálním partnerstvím, jehož cílem je pozvednout lidi z chudoby, hladu a nemocí. Je tedy postavena na základě globální spolupráce a solidarity...

Mezinárodní den lidské solidarity je:

  • den na oslavu naší jednoty v rozmanitosti;
  • den, který připomene vládám, aby dodržovaly své závazky vůči mezinárodním dohodám;
  • den ke zvýšení povědomí veřejnosti o důležitosti solidarity;
  • den na podporu diskuse o způsobech, jak podpořit solidaritu pro dosažení cílů udržitelného rozvoje, včetně vymýcení chudoby;
  • den akce na podporu nových iniciativ pro vymýcení chudoby.

Solidarita je v Deklaraci tisíciletí identifikována jako jedna ze základních hodnot mezinárodních vztahů 21. století, v níž ti, kteří buď trpí nebo mají nejméně prospěch, si zaslouží pomoc od těch, kteří mají největší prospěch. V souvislosti s globalizací a výzvou rostoucí nerovnosti je proto posílení mezinárodní solidarity nezbytné.

Koncept solidarity definoval práci Organizace spojených národů od jejího vzniku. Vytvoření Organizace spojených národů spojilo lidi a národy světa, aby podporovali mír, lidská práva a sociální a ekonomický rozvoj. Organizace byla založena na základním předpokladu jednoty a harmonie mezi svými členy, vyjádřené v konceptu kolektivní bezpečnosti, který se opírá o solidaritu svých členů, aby se spojili ,,k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti".
V duchu solidarity se Organizace opírá také o ,,spolupráci při řešení mezinárodních problémů ekonomického, sociálního, kulturního nebo humanitárního charakteru".

Usnesením 57/265 Valné shromáždění dne 20. prosince 2002 zřídilo Světový fond solidarity, který byl zřízen v únoru 2003 jako svěřenecký fond Rozvojového programu OSN. Jeho cílem je vymýtit chudobu a podporovat lidský a sociální rozvoj v rozvojových zemích, zejména mezi nejchudšími částmi jejich obyvatelstva.

Zdroj: https://www.un.org/en/observances/human-solidarity-day

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů