Čtvrtek, 30. listopadu 2023

Finálové projekty Adapterra Awards 2022 - Prevence povodní v krajině Šardic

Finálové projekty Adapterra Awards 2022 - Prevence povodní v krajině Šardic


Šardice patří k místům, která v minulosti opakovaně postihovaly lokální povodně. Největší z nich zasáhla obec v červnu 1970, kdy se nad regionem rozpoutala větrná smršť a bouře s mimořádně silnou průtrží mračen, která proměnila polní cesty v potoky a potoky v dravé řeky. Z horní části Šardického potoka přišla povodňová vlna, kdy se obrovské množství vody valilo k obci proudem širokým 100 metrů.

Dřív než se dostala k obci, vtrhla do dolu Dukla, kde zaplavila 32 kilometrů chodeb. Pro 34 horníků v dole nebylo záchrany. Voda způsobila velké škody na domech, komunikacích, polích, vinicích i vodohospodářských zařízeních v řadě obcí. K obětem přibyla malá holčička, která se utopila v zaplaveném domě v Kyjově.

Bývalý starosta obce Miroslav Gregorovič, který v dolech pracoval a neštěstí zažil, viděl po roce 1989 jediné řešení v komplexních pozemkových úpravách. Ty proběhly v letech 2000-2007. I díky nim v posledních 10 letech v okolí Šardic vznikly nové krajinné prvky, které dělí obrovské lány polí na menší - příkopy, průlehy, vsakovací pásy, ochranné hrázky a nádrže, suché poldry, polní cesty, biocentra a biokoridory.

Lokalita: Šardice, okres Hodonín

Kraj: Jihomoravský

Pro více informací: https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Prevence-povodni-v-krajine-Sardic

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů