Nová aplikace lhůtník podnikové ekologie

22. září 2022
Nová aplikace lhůtník podnikové ekologie

Legislativní a provozní povinnosti v oblasti podnikové ekologie neustále narůstají a pro malé, střední i velké podniky může být obtížné udržet si o všech těchto povinnostech přehled. Standardně firmy zapomínají na podávání hlášení, informací orgánům státní správy či jiným subjektům vyplývající z podmínek povolení provozu nebo ze smluv, např. měření emisí u vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, senzorické kontroly zařízení se závadnými látkami, hlášení rozborů vzorků odpadních vod na příslušný podnik Povodí.

Společnost Ekotema Group s.r.o. přišla na trh s online aplikací s názvem Lhůtník. Ta má pomoci hlavně při správě všech legislativních, provozních povinností a dohlédnout na to, aby žádní povinnost nebyla zanedbána. Aplikace je tak ideálním řešením pro všechny velikosti firem, které chtějí mít přehled o všech povinnostech v oblastech podnikové ekologie, ale také pro poradce v oblasti podnikové ekologie.
Jak celá aplikace funguje?
Do aplikace se dá jednoduše přihlásit z PC, mobilu nebo tabletu. V aplikaci samotné pak je možnost přidávat upozornění pro jednotlivé povinnosti a rozřazovat dle kategorií (např. ochrana ovzduší, chemické látky, odpady aj.). Při tvorbě jednotlivé povinnosti zvolí uživatel datum jejího konce a datum upozornění. Datum upozornění se zadává proto, že v nastavený den bude doručen e-mail s upozorněním o blížícím se konci nastavené povinnosti.
Lze nahrávat také přílohy ve formátu .pdf a možnost zvolit více e-mailových adres, na které se má upozornění posílat. Dále je možné přidání informací, z čeho plyne požadavek (např. podmínky provozu povolení) a interval konání (např. 1x3roky). Všechny záznamy pak lze jednoduše exportovat do formátu .pdf nebo .xlsx.
Významnou přidanou hodnotou je pak zobrazení všech vašich povinností v přehledném kalendáři, který lze přepínat do denního, týdenního nebo měsíčního zobrazení.
Aplikace se nabízí ve dvou variantách. První je základní model, kde si veškerá upozornění spravuje sám uživatel. Rozšířený model pak nabízí navíc audit a sběr informací vybraných složek průmyslové ekologie spolu s vyhodnocením povinných kontrol a revizí. Následně vytvoření záznamů a jejich neustálá aktualizace. To vše přímo od poradců/auditorů společnosti Ekotema Group s.r.o.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů