Úterý, 6. prosince 2022

Odborníci upozorňují na řadu vážných problémů v legislativě evidencí a ohlašování odpadů

Odborníci upozorňují na řadu vážných problémů v legislativě evidencí a ohlašování odpadů

Nová odpadová legislativa z roku 2020 a 2021 s sebou k řadě dobrých věcí bohužel přinesla i výrazné a zbytečné rozšíření administrativy, velkou nepřehlednost a nejasnost řady povinností. Dobře patrné je to v oblasti evidencí a ohlašování. Odborníci k této problematice připravili obsáhlý materiál s výčtem konkrétních problémových bodů. Největší profesní svazy žádájí v dopise ministryni životního prostředí o pomoc při řešení tohoto problému.

Řada povinností je už tak složitých, že není koho se zeptat, ani právníci nevědí

Největší profesní svazy v sektoru odpadového hospodářství sdružující jak firmy ve vlastictví obcí a měst, tak firmy privátní, spolu se společností Inisoft, daly dohromady seznam konkrétních problémových částí nové odpadové legislativy týkající se evidencí a ohlašování. Spolek veřejně prospěšných služeb (SVPS), Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH), Sdružení komunálních služeb (SKS) a společnost Inisoft připravili shrnující materiál, který upozorňuje na množství problémů evidenčních a ohlašovacích povinností. Signatáři chtějí ministerstvu pomoci s identifikací konkrétních nejasností, chyb, či povinností, na jejichž vykazování není zákonný právní nárok, a které přesto vyžaduje vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb. Uvedené subjekty s tímto shrnujícím materiálem oslovili společným dopisem ministryni Hubáčkovou s žádostí o pomoc.

Profesní svazy žádají nápravu chybných ustanovení vyhlášky

Vzhledem k tomu, že agenda evidencí a ohlašování se týká prakticky všech povinných osob a signatáři dopisu byli v posledních měsících žádáni o pomoc jak ze strany obcí a měst, tak ze strany různých původců odpadů, ale i konkrétních odborných firem, dopis, včetně seznamu problémových bodů je uveden níže tak, aby byl k dispozici všem, kteří se snaží zajistit správné naplnění svých povinností, ale nevědí jak.

dopis2

Text dopisu

Vážená paní ministryně,

jako největší celorepublikové profesní svazy sdružující většinu svozových a zpracovatelských firem v sektoru OH v České republice, spolu s odbornou společností Inisoft zaměřenou na produkty v oblasti evidence a ohlašování dle odpadové legislativy, bychom Vás chtěli informovat o vážných problémech na úseku evidencí a ohlašování odpadů souvisejících s dikcí nové odpadové legislativy.

Česká republika má od 1. ledna 2021 novou odpadovou legislativu, která má vést k naplnění cílů balíčku oběhového hospodářství. Tuto novou odpadovou legislativu vycházející ze závazných cílů nových evropských směrnic podporujeme a snažíme se aktivně hledat cesty k co nejefektivnějšímu nakládání s odpady.

Důležitou součástí nové odpadové legislativy je i vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Tato vyhláška obsahuje širokou řadu evidenčních a ohlašovacích povinností. Jak jsme již upozorňovali při některých našich přechozích jednáních s Vámi, nová legislativa je v řadě ohledů nepřehledná, administrativně zatěžující a nejasná. Vyhláška č. 273/2021 Sb. zavádí nové evidenční a ohlašovací tabulky, řadu nových vykazovacích procesů, řadu pokynů k použití stanovených kódů, vyžaduje ohlašování spektra doposud nepožadovaných informací, apod.

Od ledna 2021 se snažíme co nejlépe implementovat všechny nové povinnosti do procesů v praxi. Mezi naše klíčové zákazníky patří obce a města. Ty jsou současně nositeli spektra nových evidenčních a ohlašovacích povinností. Nově mají obce vyplňovat dokonce cca 500 povinných údajů. Jako odborné firmy jsme vždy obcím s plněním těchto povinností pomáhali. Nyní často sami tápeme a nejsme schopni na větší počet praktických případů aplikace nových povinností odpovědět. To je znakem problematické legislativy. Bohužel nejsou schopny odpovědět ani odborné firmy zabývající se dlouhodobě vývojem a poskytováním nástrojů na digitalizaci evidencí a jejich ohlašování. Dříve alespoň tyto firmy byly schopny dát návod, jak postupovat, neboť pro plnění ohlašovacích povinností vyvíjely software. S novou odpadovou legislativou však už nikdo není schopen vysvětlit množství nových povinností a jejich správné naplňování. Důvodem je nesrozumitelnost a nejednoznačnost legislativy, její vysoká komplikovanost a šíře nových povinností. V řadě případů nepomáhají ani dotazy směřované na MŽP, jakožto gestora této legislativy.

Abychom byli co nejvíce konkrétní, zpracovali jsme ve spolupráci s našimi firmami, ale i s obcemi a městy shrnující materiál s identifikací množiny chyb a nejasností nové odpadové legislativy v oblasti evidencí a ohlašování. Tento materiál si Vám, vážená paní ministryně, dovolujeme předat jako přílohu tohoto společného dopisu.

Pokud by nebyly identifikované chyby a nejasnosti včas řešeny, pak povinné subjekty nevědí, jak správně ohlašovat. To může pro MŽP do budoucna znamenat zásadní problémy. Část požadovaných údajů není v praxi ani možné technicky zajistit, a proto budou vyplňovány pouze ,,odhadem". Pro část požadovaných údajů není zákonný právní nárok. Hrozí zanesení citelných chyb do národních číselných řad nakládání s odpady. Hrozí rovněž správní řízení a pokuty pro povinné osoby, včetně obcí a měst za nesprávné plnění evidenčních a ohlašovacích povinností. Následně je zde riziko zbytečných soudních sporů.

Klíčovou věcí naší aktuální žádosti je skutečnost, že řada identifikovaných problematických bodů nové odpadové legislativy nabyde účinnosti za krátký čas, tedy k 1. lednu 2023. Jsme přesvědčeni, že potřebným řešením nastalé situace je posun účinnosti předmětných ustanovení nejméně o rok (novelou dotčených vyhlášek § 80 odst. 4 vyhlášky č. 273/2021 Sb., stejně tak § 10 odst. 3 vyhlášky č. 345/2021 Sb. a § 33 odst. 2 vyhlášky č. 16/2022 Sb.).

Tím lze krizově odvrátit alespoň některé z hrozících rizik. Získaný čas pak musí být efektivně využit na otevřenou odbornou diskuzi k systémové revizi spektra evidenčních a ohlašovacích povinností a k opravě identifikovaných chyb a nejednoznačných částí legislativy. Cílem této revize by mělo být snížení administrativní zátěže, zmenšení rozsahu požadovaných informací na ty skutečně nezbytně nutné a rovněž digitalizace celkového procesu evidence a ohlašování.

Současně naše níže podepsané organizace nabízejí ministerstvu aktivní odbornou podporu při hledání v praxi funkčních legislativních řešení pro potřebnou novelizaci vybraných částí legislativy.

Vážená paní ministryně, chtěli bychom Vám zároveň společně poděkovat za Váš aktivní přístup a podporu společné snahy o efektivní nastavení funkčního oběhového hospodářství v podmínkách České republiky.

Děkujeme.

Plný text dopisu, včetně shrnujícího materiálu ke stažení zde

Společný dopis ČAOH, SVPS, SKS a Inisoft k problémům legislativy evidencí a ohlašování odpadů:

spolecny-dopis-na-MZP-evidence

Samotný Shrnující materiál - Nejasnosti k průběžné evidenci odpadů v roce 2023:

shrnujici-material-evidence-odpady

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů