Úterý, 29. listopadu 2022

Poradíme, jak správně topit

Poradíme, jak správně topit

Na území Ostravy bylo díky několika kolům tzv. kotlíkových dotací vyměněno již 1 758 zastaralých domácích kotlů. Jejich výměna byla kromě dotací z evropských zdrojů podpořena i z městského rozpočtu, a to částkou 16,2 milionů korun. Jde o opatření, které má podstatný vliv na zlepšování životního prostředí v našem městě. Špatný provoz, zanedbaná údržba kotlů či spalování nekvalitních paliv však mohou mít stále významný vliv na kvalitu ovzduší. Vytápění pevnými palivy je jeden z nejvýznamnějších zdrojů, které vedle průmyslu a dopravy znečišťují naše ovzduší.

,,Informování obyvatel, jak správně topit, jak zvýšit efektivitu vytápění, ale také přispět ke zlepšení kvality ovzduší, je na počátku a v průběhu topné sezóny přínosné. Stejně jako v loňském roce budeme každý pátek v průběhu topné sezóny na webu zdravaova zveřejňovat informace týkající se vytápění rodinných domů pevnými palivy. V rámci této informační kampaně se občané dozví např. jaké mají používat palivo, jak se o kotel starat nebo jak jej obsluhovat," konstatovala Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora.
Programem zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek bylo stanoveno opatření, kterým se má provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva zvýšit povědomí, především o podílu těchto zdrojů na celkové úrovni znečištění ovzduší a faktorech, které ke zvýšenému znečišťování přispívají. Zároveň je cílem motivovat provozovatele používat k vytápění pouze kvalitních paliv.
Zintenzivnit informování obyvatel o postupu správného vytápění napomůže i Ministerstvem životního prostředí zřízený web https://jakspravnetopit.cz/. V té souvislosti připomínáme, že platnost zákazu provozovat v rodinných domech, bytových domech a ve stavbách pro rodinnou rekreaci spalovací zařízení nižší, než 3. emisní třídy, byl odložen o rok a vstoupí v platnost až od 1. září 2024.

Zdroj: Magistrát města Ostravy

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů