Pondělí, 30. ledna 2023

Obce zakládají Svazek obcí Křivoklátsko, dál odmítají připravovaný národní park

Obce zakládají Svazek obcí Křivoklátsko, dál odmítají připravovaný národní park

Obce zakládají Svazek obcí Křivoklátsko, dál odmítají připravovaný národní park. Jako svazek chtějí mít účinnější a jednotný oficiální status. Zároveň má být nová organizace plnohodnotným partnerem při jednání o zamýšleném národním parku. Členové svazku uvedli, že jim chybí lepší komunikace a dostatečná a prokazatelná argumentace ministerstva životního prostředí i dalších orgánů veřejné správy pro založení národního parku. Přibližně deset obcí už má zapojení do svazku schválené v zastupitelstvech, další ho budou schvalovat do konce listopadu, odpověděla dnes na dotaz ČTK starostka Karlovy Vsi Iveta Kohoutová. Celkem se do přípravy svazku zapojilo 30 obcí.

Zástupci obcí poukazují na to, že vyhlášení národního parku by se dotklo 30.000 zdejších obyvatel a dalších tisíců navazujících podnikatelských aktivit, které jsou pro region významné. "Není to ale tak, že bychom nepodporovali ochranu životního prostředí a že bychom bránili přírodní a kulturní identitě Křivoklátska," řekl na setkání kvůli založení svazku starosta Bělče Lukáš Kocman. Obce, které zapojení do svazku už schválily, jej zaregistrují. "Další budou průběžně přistupovat," doplnila Kohoutová.

Starosta Bělče zdůraznil, že obce mají velký zájem na tom, jak bude vypadat prostředí, kde jejich obyvatelé žijí. Zatím ale nemají konkrétní informace o přesných pravidlech v jednotlivých částech parku. I na předchozích setkáních zástupců ministerstva životního prostředí a obcí zaznělo, že některá pravidla se budou určovat až po vyhlášení parku, což některé místní znepokojuje.

Zástupci obcí také už dříve kritizovali termín zveřejnění záměru, který sice ministerstvo posunulo z června na září, ale záměr o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko pak v září zveřejnilo na úřední desce jen krátce po komunálních volbách. Zároveň začala plynout devadesátidenní lhůta pro podání oficiálních námitek a připomínek, které za tu dobu musí vedení obcí projednat a schválit. Starostové v září v této souvislosti mluvili o tlaku na termín, podle nich by bylo lepší počkat, až se oficiálně ustanoví nová vedení obcí a uplynou lhůty například pro volební stížnosti.

Při setkání zakladatelů svazku obcí se jejich zástupci shodli na tom, že považují za vhodnější ochranu Křivoklátska v podobě CHKO se síti maloplošných národních přírodních rezervací, které poskytují nejpřísnější formu ochrany těm nejcennějším místům Křivoklátska. Ochranu CHKO také už nyní doplňuje biosférická rezervace UNESCO, Ptačí oblast Křivoklátsko, která je součástí NATURA 2000, a Lesnický park Křivoklátsko zařazený do Mezinárodní sítě modelových lesů.

Zvláště chráněné území parku se podle záměru dotkne 19 obcí, celkem má park zabírat 116 čtverečních kilometrů na Kladensku, Rakovnicku a Rokycansku. Záměr uvádí, že park má chránit rozsáhlý vnitrozemský komplex převážně listnatého lesa nižších poloh s velkým podílem přirozených či lidskou činností málo ovlivněných ekosystémů, kde je mimořádně vysoká rozmanitost živé i neživé přírody. Změnit se má i systém lesního hospodaření na více přírodě blízký. Změna z hospodářských lesů na lesy takzvaného zvláštního určení je podle zákona o lesích možná i v současné CHKO.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů