Úterý, 31. ledna 2023

Sněmovna asi schválí zákaz jednorázových nádob na fluorované skleníkové plyny

Sněmovna asi schválí zákaz jednorázových nádob na fluorované skleníkové plyny

Zákaz používání jednorázových nádob na fluorované skleníkové plyny přináší novela, kterou dnes Sněmovna poslala do závěrečného kola schvalování. Vládní předloha také na rok z devíti měsíců prodlužuje lhůtu na předání takzvaných regulovaných látek, které poškozující ozonovou vrstvu, k jejich zneškodnění. Poslanci ani sněmovní výbor pro životní prostředí žádné úpravy vládní předlohy nenavrhli.

Prodloužení lhůty se týká látek, z nichž nejznámějšími jsou freony (CFC a HCFC látky) či halony. Regulovaných látek, které jsou shromažďovány k předání ke zneškodnění, je podle předlohy velmi malé množství vzhledem k tomu, že jejich výroba, prodej a užívání byly zakázány od počátku roku 2010. Počet zařízení v provozu, které tyto látky využívají, se stále snižuje. Proto je ekonomicky přijatelnější předávat větší množství regulovaných látek ke zneškodnění najednou a v delším časovém úseku.

U nutnosti povolení pro zneškodňování a regeneraci fluorovaných plynů pak zpráva uvádí, že přestože je nakládání s těmito látkami povoleno, je nutné tyto látky regulovat kvůli jejich vlivu na zesilování skleníkového efektu. Návrh také rozšiřuje dosavadní zákaz uvádění jednorázových nádob pro fluorované plyny na trh i na jakékoliv nakládání s takovými obaly na území Česka.

K dalším změnám patří například úprava podoby celního prohlášení dovozců fluorovaných plynů, aby mohlo být lépe kontrolovatelné dodržování přidělených kvót. Novela by měla také zjednodušit systém vydávání certifikátů pro nakládání s regulovanými látkami a F-plyny.

Do zákona je podle vlády třeba doplnit dosud chybějící sankce za nedovolené využívání hasicích přístrojů či systémů požární ochrany s obsahem halonů, které spadají mezi regulované látky, po datu, kdy už nemohou být tyto přístroje provozovány.

Novelu připravilo loni ministerstvo životního prostředí ještě pod vedením Richarda Brabce (ANO), Sněmovna v předvolebním složení ji ale nestihla projednat.

Novela byla posledním bodem, který dolní komora v rámci dnešního jednacího dne projednala. Měla sice jednat až do 21:00, poslanci SPD si ale vyžádali dvouhodinovou pauzu na své jednání. Oddálili tak mimo jiné druhé kolo schvalování zákona o opatřeních proti šíření teroristického obsahu on-line nebo novely o změnách fungování úřadu pro dohled nad politickými stranami.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů