Úterý, 31. ledna 2023

V Praze zasedalo valné shromáždění sítě IMPEL o prosazování práva o životním prostředí

V Praze zasedalo valné shromáždění sítě IMPEL o prosazování práva o životním prostředí

Ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí uspořádali ve dnech 29. - 30. 11. 2022 v rámci českého předsednictví v Radě EU valné shromáždění sítě pro implementaci a prosazování práva životního prostředí IMPEL. Zástupci inspekcí, agentur a ministerstev životního prostředí z celé EU tu diskutovali o nejlepších metodách prosazování a vymáhání evropské legislativy z oblasti životního prostředí.

Účastníci Valného shromáždění jednali o dosavadním působení IMPEL i o výhledech do budoucna. Ve spojení s tím byly představeny a schváleny Strategické plány popisující zaměření a priority Sítě pro příštích 5 let. Dále byl prezentován průběh současných projektů IMPEL a aktivity partnerských organizací jako EUFJE, ENPE, EnviCrimeNet a EPA Network. Na programu zasedání byly také dokončené projekty IMPEL, jejichž výstupy a závěry byly Valnému shromáždění prezentovány a následně schváleny k jejich šíření a provádění.

V rámci organizačních záležitostí byli úspěšně zvoleni noví členové vedení a vedení expertních týmů IMPEL, mezi nimiž byl i pan Martin Zemek, vedoucí Oddělení odpadového hospodářství ČIŽP, který se stal novým zástupcem vedoucího Expertního týmu Waste and TFS. Zvoleni byli také noví členové Komise pro audit a hodnocení a Komise pro nábor. Nakonec byly schváleny úpravy v cestovní politice a politice výběrových řízení IMPEL.

Na závěr celého jednání byla Valnému shromáždění prezentována informace, že Ukrajina projevila zájem stát se členem IMPEL a informace týkající se příštího Valného shromáždění, které se uskuteční v první polovině příštího roku ve Švédsku.

IMPEL je mezinárodní neziskovou asociací sdružující evropské autority zaměřené na implementaci a prosazování práva v oblasti životního prostředí. Jednání jeho valného shromáždění tradičně organizuje předsednická země, proto se tentokrát konalo v Praze. Valné shromáždění jako nejvyšší výkonný orgán určuje politiku IMPEL, rozhoduje o rozpočtu, pracovních programech, návrzích projektů a výstupech z projektů. Jednání v Praze probíhalo hybridní formou.

Tiskové oddělení MŽPtel.: 267 122 818 nebo 267 122 534e-mail: tiskove@mzp.cz

IMPEL je mezinárodní neziskovou asociací sdružující evropské autority zaměřené na implementaci a prosazování práva v oblasti životního prostředí. Jednání jeho valného shromáždění tradičně organizuje předsednická země, proto se tentokrát konalo v Praze. Valné shromáždění jako nejvyšší výkonný orgán určuje politiku IMPEL, rozhoduje o rozpočtu, pracovních programech, návrzích projektů a výstupech z projektů. Jednání v Praze probíhalo hybridní formou.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů