Pondělí, 30. ledna 2023

Středočeský kraj dokončuje první etapu projektů na zvýšení energetických úspor

Středočeský kraj dokončuje první etapu projektů na zvýšení energetických úspor

Projekty v rámci první etapy EPC I byly schváleny již v roce 2019. Do dvou let se poté podařilo zajistit analýzy potenciálu budov pro energetické úspory s využitím metody EPC, energetické posudky a výběr dodavatelé realizace úsporných opatření v konečné hodnotě přes 200 milionů korun. ,,Na danou investici získal Středočeský kraj dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 40 % na nemocnice a v případě budovy krajského úřadu dokonce 45 %. Realizace všech úsporných opatření přinese roční úsporu bezmála 15 milionů korun. Středočeskému kraji se investice do energetických opatření vrátí do 9 let, přičemž tato návratnost byla vyčíslena ještě před enormním růstem cen za energie. Není tak vyloučeno, že se vynaložené finance kraji vrátí ještě dříve," vysvětluje náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar.

Na konci roku 2021 byly zahájeny první práce v nemocnicích. ,,Při realizaci úsporných opatření, která mnohdy spočívala ve stavebních úpravách a významně se dotkla také otopné soustavy, bylo nezbytně nutné udržet plynulý chod nemocnic bez velkých omezení v poskytování služeb pacientům. Jsem velice rád, že se to nemocnicím ve značné míře podařilo a že již opravdu zbývá jen pár kroků, abychom dospěli do zdárného konce," připomíná náměstek pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík. V Nemocnici Kutná Hora bude možné již od ledna 2023 sledovat naplňování garantované úspory spotřeby energií ve výši minimálně 20 % s odhadovaným ročním přínosem 3,5 milionu Kč. Úspory budou dosaženy díky rekonstrukci tepelného hospodářství, realizací zateplení obvodového zdiva a střechy objektů, výměnou otvorových výplní a stávajících svítidel za LED, instalací venkovního stínění a zdroje páry pro technologii prádelny. Předpokládaná investice je stanovena na téměř 76 milionů Kč včetně DPH.

V polovině roku 2023 by následně měla být úsporná řešení finálně dokončena i v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. Zateplení obvodových konstrukcí a rekonstrukce oken vybraných budov, instalace stínící techniky, centrální dispečink, rekonstrukce OPS, instalace systému individuálního řízení teploty v jednotlivých místnostech, rekonstrukce vybraných vzduchotechnických zařízení, rekonstrukce centrálního zdroje chladu, instalace fotovoltaické elektrárny, modernizace vnitřního osvětlení a úsporná opatření na vodě - to vše v celkové investici 104 miliony Kč přinese úspory v předpokládané výši roční úspory 9 milionů korun.

Významná investice (přes 20 milionů Kč) míří také do budovy Krajského úřadu Středočeského kraje. Finance jsou vynakládány na zateplení stropní konstrukce do půdních prostor, výměny zdroje tepla, úpravy na přípravě teplé vody, individuální regulace teploty vnitřního prostředí, osazení měřidel, výměny svítidel, regulace podružných topných rozdělovačů/sběračů a zavedení systému energetického managementu. Řešení jsou v současnosti intenzivně realizovány, kompletně by vše zmíněné mělo být dokončeno taktéž do poloviny příštího roku, a to s očekávanou výší roční úspory přes 1,5 milionu Kč. Nad rámec projektu EPC realizoval Středočeský kraj v letošním roce další opatření, které povede k úsporám energií. ,,Důležitým krokem, který se nám letos povedl úspěšně dokončit, byla výměna značné části oken na budově úřadu, které díky kvalitní tepelné izolaci taktéž zajistí značné úspory. Zejména v dnešní době se zcela jistě na spotřebě projeví," připomíná radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák.

Středočeský kraj se v tomto ohledu zaměřuje také na své příspěvkové organizace. Rada kraje již v březnu tohoto roku schválila seznam dalších celkem 109 objektů pro řešení energetických úspor. Opatření přijdou na 1 miliardu korun, kdy je úspora v souhrnu po zavedení opatření odhadována na téměř 50 milionů korun ročně. V rámci seznamu se počítá také například s budovami škol. Součástí většiny řešení vedoucích k energetickým úsporám je například instalace fotovoltaického systému, výměna zdrojů tepla či výměna osvětlení za LED technologie.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů