Čtvrtek, 30. března 2023

Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady je ve Sbírce

Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady je ve Sbírce

V návaznosti na zpětnou vazbu k vybraným částem nové odpadové legislativy připravilo Ministerstvo životního prostředí potřebnou novelizaci vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. Ta vyšla den před Vánoci ve Sbírce. Touto novelizaci se řeší některé problémové body, které by bez potřebné novely přinášely nemalé problémy v praxi, hned od 1. ledna 2023.

Dne 23. prosince 2022 vyšla ve Sbírce zákonů novelizace odpadových vyhlášek, a to pod číslem 445/2022 Sb. Jedná se zejména o novelizaci vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. Mezi hlavní změny patří:

  • posunutí termínu pro přechod na nová pravidla pro vedení odpadové evidence a podávání hlášení o produkci a nakládání s odpady až do konce roku 2024 tak, aby byly povinné osoby schopny přizpůsobit své elektronické systémy,
  • úprava zákazu skládkování nebezpečných odpadů z důvodu nedostatku kapacit v ČR (prodloužení přechodného ustanovení ke konci roku 2025 a změny v příloze č. 4 vyhlášky)
  • zmírnění podmínek pro upravené kaly a pro jejich aplikaci na zemědělskou půdu
  • navýšení podílu výmětů z dotřídění odděleně soustřeďovaných plastových odpadů, který může být v letech 2023 a 2024 předán k energetickému využití, a to na současnou úroveň, důvodem je aktuální energetická krize a problémy s odbytem druhotných surovin (úprava přílohy č. 7 vyhlášky)
  • úprava výjimky z povinnosti vybavit zařízení váhou (§ 3 odst. 3 písm. a) vyhlášky) - doplnění výjimky pro zařízení přijímající výhradně kapalné odpady
  • vyjasnění přechodných pravidel pro přechod odpad/neodpad u recyklovaných stavebních a demoličních odpadů (§ 83 vyhlášky)
  • oprava limitních hodnot v odpadech pro zasypávání (příloha č. 5 vyhlášky) - obsah benzo(a)pyrenu a celkový obsah polyaromatických uhlovodíků

Novelizace se však týká i dalších odpadových vyhlášek, ve kterých se rovněž upravují přechodná ustanovení související s vedením odpadové evidence a podáváním hlášení.

Konkrétně se jedná o vyhlášku Katalog odpadů, vyhlášku o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností a vyhlášku o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností.

Účinnost

Celá novelizace odpadových vyhlášek vstupuje v účinnost již k 1. lednu 2023.

Vyhláška 445/2022 Sb.

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů