Pátek, 31. března 2023

Řešíte otázky z oblasti průmyslové ekologie? Kde se poradit? Přinášíme 3 tipy z praxe

Řešíte otázky z oblasti průmyslové ekologie? Kde se poradit? Přinášíme 3 tipy z praxe

Ať již podnikáte či pracujete v jakémkoliv prostředí s největší pravděpodobností se vás týká legislativa spojená s životním prostředí a ekologií. Výrobci chemie nebo hutní průmysl pochopitelně řeší daleko více problémů, otázek nežli malá kancelářská společnost. V každém případě legislativní prostředí ekologie v ČR je dosti obsáhlé a povinnosti se nevyhnou ani malým podnikatelským subjektům, kteří při své činnosti produkují pouze běžný odpad.

Pominu-li pravidlo ,,neznalost zákona neomlouvá", samozřejmě, že každý by měl znát své legislativní povinnosti. Ve valné většině případů je však daleko pohodlnější mít nějakého ,,přítele na telefonu" či jinou osobu, na kterou se tazatel může obrátit v případě, kdy řešíte svůj konkrétní problém ve specifickém prostředí. Jaké jsou tedy možnosti a na koho se můžete obrátit pro radu kupříkladu v oblastech - odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, vodního hospodářství, chemických látek? V zásadě se dá říci, že existují 2 základní možnosti - obrátit se na orgány státní správy nebo využít expertní pomoci poradenské společnosti.
Portál ENVIHELP
První z oficiálních možností je využití portálu ENVIHELP, který spravuje Ministerstvo životního prostředí a jehož provozovatelem je Česká informační agentura životního prostředí.
Jedná se znalostní bázi všech oblastí životního prostředí. Jsou zde uvedeny základní informace o základních povinnostech platných především v praxi právnických a podnikajících osob. Kdokoliv má možnost prohledávat znalostní bázi, kde najde informace jako např.: legislativu, životní situace, dokumenty, základní pojmy, nejčastější otázky/odpovědi.
Plusy
 • možnost položit dotaz, na který odpovídají pracovníci MŽP či přímo řízených organizací
 • znalostní báze pokrývající všechny složky životního prostředí vč. dalších oblastí (např. dotace, havárie, staré ekologické zátěže)
 • bezplatně
Mínusy
 • v řadě případů neaktuální informace
 • velmi dlouhá prodleva při odpovědním servisu (některé otázky nezodpovězeny vůbec na jiné se čeká třeba 6 měsíců)
 • odpovědi ve většině případů mají charakter ,,zkopírovaného paragrafu" bez jakékoliv přidané hodnoty pro tazatele do praxe
 • obsah je ve většině formulován ve ,,strohé právnické řeči", které běžný člověk/firma, která chce plnit legislativní povinnosti vůbec nerozumí
Zkušenost redakce: nástroj, ve kterém se dá nalézt spousta zajímavých informací. Použitelnost v podnikové praxi, kde je třeba specifické věci řešit operativně je velmi nízká. Odpovědní servis není flexibilní a takřka ve 100 % případů položených dotazů z různých oblastí je formou ,,zkopírovaného paragrafu" jehož aplikovatelnost si do praxe musí tazatel implementovat svépomocí.
ČIŽP - diskuse, přímé dotazy
Nové webové stránky České inspekce životního prostředí přinesly s sebou i novou diskusní rubriku. V sekci má kdokoliv možnost položit dotaz, na který v relativně krátké době dostane odpověď (relevantnost odpovědi nemusí být zajištěna 100 %, neboť možnost odpovědi má kdokoliv). Další možností je kontaktovat přímo příslušné pracovníky oblastního inspektorátu, který má v teritoriální gesci přímo vás.
Plusy
 • vysoká erudice, odbornost řady pracovníků ČIŽP
 • možnost přímého kontaktování pracovníka, který má v gesci danou problematiku a taktéž váš region
 • bezplatně
Mínusy
 • odpovědi ČIŽP v řadě případech bývají pouze ,,zkopírovanými paragrafy" ze zákonů bez jakékoliv přidané hodnoty pro tazatele do praxe
 • v řadě případech je tazatel odkázán na Ministerstvo životního prostředí, což s sebou nese velmi zdlouhavé vyřizování dané problematiky s nejistým koncem uspokojivého výsledku
 • v řadě případech se odpovědi/výklady ČIŽP z jednoho oblastního inspektorátu liší od jiného a vždy záleží na posouzení konkrétního inspektora/inspektorky
 • oprávněná obava s ,,upozornění na sebe sama" při kontaktování ČIŽP s danou otázkou, problémem
Zkušenost redakce: velmi záleží, na kterého inspektora/inspektorku při řešení svého problému narazíte, zkrátka je to o lidech. Základním problémem je fakt, že písemná stanoviska (odpovědi) inspekce bývají ,,zkopírovanými paragrafy", navzdory skutečnosti, že třeba při telefonické konzultaci může vyjádřit inspektor ,,svůj názor na problematiku". Zde však platí zlaté pravidlo, co nemáte na papíře (nebo v elektronické podobě) jako by nebylo.
EKOporadna portálu EKOHELP
Zástupce soukromého sektoru provozující odbornou ekoporadnu. Experti, odborně způsobilé osoby odpovídají na dotazy ze všech oblastí životního prostředí. Jedná se o promptní řešení v případě, kdy potřebujete zodpovědět či zkonzultovat vybranou problematiku s expertem online. Tazatel položí svůj dotaz/popíše problém a během relativně krátké doby (záleží na složitosti dotazu) obdrží písemnou odpověď. Ideální řešení pro ty, kteří řeší konkrétní problém/dotaz ve svém provozu, nevědí, zdali se na jejich podmínky vztahují legislativní povinnosti nebo chtějí ,,přeložit" legislativní povinnosti do srozumitelné řeči.
V případě složitějších, obsáhlých problematik možno též rozšířit o online konzultace s následným komplexním poradenství.
Plusy
 • odpovědi přímo od expertů z praxe (poradci, podnikoví ekologové, auditoři)
 • promptní odpovědi (u méně složitých dotazů zpravidla do 2-3 dnů)
 • odpovědi konstruovány do srozumitelné řeči vč. praktických rad, doporučení, zkušenosti z jiných firem/subjektů
 • v případě zájmu možno rozšířit odpovědní servis o komplexní zajištění problematiky klienta (vypracování dokumentace, zastupování při jednání s úřady atd.)
Mínusy
 • zpoplatněná služba
Zkušenost redakce: v praxi podnikatelských subjektů bývá nejčastěji požadavek kvalifikované, promptní odpovědi, v takovém případě je využití ekoporadny či jiné poradenské služby nutností. Odpovědi expertů bývají podloženy mnoha lety zkušeností z prostředí různých průmyslových odvětví, navíc mají zkušenosti s jednáním s ČIŽP, MŽP. Významným benefitem tazatele je taktéž skutečnost - není-li spokojen se službami jedné poradenské společnosti může se obrátit na jinou.
Zdroj obrázků: ispop.cz, cizp.cz, ekohelp.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů