Úterý, 21. března 2023

Sněmovna schválila zákaz jednorázových nádob na fluorované skleníkové plyny

Sněmovna schválila zákaz jednorázových nádob na fluorované skleníkové plyny

Zákaz používání jednorázových nádob na fluorované skleníkové plyny přinese vládní novela, kterou dnes beze změn schválila Sněmovna. Předloha také prodlužuje z devíti měsíců na rok lhůtu na předání takzvaných regulovaných látek, které poškozující ozonovou vrstvu, k jejich zneškodnění. Novelu, která má nabýt účinnosti 15 dní po vyhlášení ve Sbírce zákonů, nyní dostanou k posouzení senátoři.

Prodloužení lhůty se týká látek, z nichž nejznámějšími jsou freony (CFC a HCFC látky) či halony. Regulovaných látek, které jsou shromažďovány k předání ke zneškodnění, je podle předlohy velmi malé množství vzhledem k tomu, že jejich výroba, prodej a užívání byly zakázány od počátku roku 2010. Počet zařízení v provozu, které tyto látky využívají, se stále snižuje. Proto je ekonomicky přijatelnější předávat větší množství regulovaných látek ke zneškodnění najednou a v delším časovém úseku.

U nutnosti povolení pro zneškodňování a regeneraci fluorovaných plynů pak zpráva uvádí, že přestože je nakládání s těmito látkami povoleno, je nutné tyto látky regulovat kvůli jejich vlivu na zesilování skleníkového efektu. Návrh také rozšiřuje dosavadní zákaz uvádění jednorázových nádob pro fluorované plyny na trh i na jakékoliv nakládání s takovými obaly na území Česka.

K dalším změnám patří například úprava podoby celního prohlášení dovozců fluorovaných plynů, aby mohlo být lépe kontrolovatelné dodržování přidělených kvót. Novela by měla také zjednodušit systém vydávání certifikátů pro nakládání s regulovanými látkami a F-plyny.

Do zákona bylo podle vlády třeba doplnit dosud chybějící sankce za nedovolené využívání hasicích přístrojů či systémů požární ochrany s obsahem halonů, které spadají mezi regulované látky, po datu, kdy už nemohou být tyto přístroje provozovány.

Novelu připravilo předloni ministerstvo životního prostředí ještě pod vedením Richarda Brabce (ANO). Sněmovna v předvolebním složení ji ale nestihla projednat. Nyní ji podpořilo 146 ze 149 přítomných poslanců.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů