Čtvrtek, 1. června 2023

Summit SDG 2023 - Politické fórum na nejvyšší úrovni o udržitelném rozvoji pod záštitou Valného shromáždění

Summit SDG 2023 - Politické fórum na nejvyšší úrovni o udržitelném rozvoji pod záštitou Valného shromáždění

Summit SDG 2023 bude svolán na 19.-20. září 2023, během týdne na vysoké úrovni Valného shromáždění OSN. Hlavy států a předsedové vlád se sejdou v sídle Organizace spojených národů v New Yorku, aby sledovali a přezkoumali provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs) . Provedou komplexní přezkum stavu SDGs, zareagují na dopad mnohočetných a vzájemně se prolínajících krizí, kterým svět čelí, a poskytnou politické pokyny na vysoké úrovni ohledně transformačních a urychlených opatření vedoucích k cílovému roku 2030 pro dosažení SDGs.


Summit také svede dohromady politické a myšlenkové vůdce z vlád, mezinárodních organizací, soukromého sektoru, občanské společnosti, žen a mládeže a dalších zúčastněných stran na řadě setkání na vysoké úrovni s hlavami států a vlád.

Summit udržitelného rozvoje v roce 2023 představuje střední bod provádění Agendy 2030. Politické fórum na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji (HLPF) v červenci 2022 pod záštitou Hospodářské a sociální rady vyzvalo, aby summit ,,znamenal začátek nové fáze urychleného pokroku směrem k cílům udržitelného rozvoje".

Summit SDG bude řídit předseda Valného shromáždění. Výsledkem summitu bude vyjednané politické prohlášení.

Půjde o druhý summit SDG - HLPF pod záštitou Valného shromáždění - od přijetí Agendy 2030 v září 2015.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů