Čtvrtek, 23. března 2023

Vyhláška k zákonu o omezení jednorázových plastů

Vyhláška k zákonu o omezení jednorázových plastů

Vyhláška byla vydána pod číslem 47/2023 Sb., a nese název o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

Vyhláška se týká pouze neobalových vybraných plastových výrobků (hygienické vložky, tampony a aplikátory tamponů, předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost, tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, balónky pro průmyslové či jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům a lovná zařízení obsahující plast). Úpravy týkající se obalových výrobků jsou řešeny samostatnou novelou vyhlášky č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech.

Vyhláška upravuje:

  • rozsah a způsob vedení evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a ohlašování údajů z této evidence,
  • minimální rozsah a způsob osvětové činnosti výrobce a její zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů,
  • rozsah údajů vedených a ohlašovaných výrobcem lovných zařízení o zpětně odebraném množství odpadu z lovných zařízení obsahujících plast v hmotnostních jednotkách,
  • formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému,
  • rozsah a způsob vedení evidencí provozovatelem kolektivního systému,
  • obsah roční zprávy o vybraných plastových výrobcích provozovatele kolektivního systému,
  • minimální rozsah ověření údajů o množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh a vykázaných výrobci provozovateli kolektivního systému.

Cíle vyhlášky

Hlavními cíli navrhované vyhlášky jsou dle Ministerstva životního prostředí zlepšení nakládání s odpadními vybranými plastovými výrobky a získání přesných dat o těchto výrobcích (resp. odpadu z těchto výrobků) za účelem vykazování dat Evropské komisi. Těchto cílů by mělo být dosaženo zejména zvýšením informovanosti konečných uživatelů ohledně nakládání s odpadními vybranými plastovými výrobky, získáním dat prostřednictvím ohlašování z vedených evidencí výrobců a ročních zpráv provozovatelů kolektivních systémů a ověřováním vykazovaných evidencí těchto výrobků.

Co se týče zvýšení informovanosti konečných uživatelů, vyhláška stanoví minimální rozsah a způsob vedení osvětové činnosti výrobce, s cílem zajistit dostatečnou informovanost konečných uživatelů o vhodných způsobech nakládání a odstraňování odpadních vybraných plastových výrobků, jakož i o nepříznivých dopadech na životní prostředí při nevhodném odstraňování.

Vyhláška rovněž stanoví rozsah a způsob vedení evidencí a minimální rozsah ověření údajů, které vykazují výrobci vybraných plastových výrobků provozovateli kolektivního systému, a také rozsah údajů o zpětně odebraných odpadních lovných zařízeních obsahujících plast vedených a ohlašovaných výrobcem lovných zařízení.

Účinnost

V účinnost vyhláška vstupuje 1. března 2023.

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů