Čtvrtek, 23. března 2023

102 milionů korun přináší podopatření zaměřená na zatravnění orné půdy, ochranu čejky chocholaté a údržbu odtokových drah

102 milionů korun přináší podopatření zaměřená na zatravnění orné půdy, ochranu čejky chocholaté a údržbu odtokových drah

Včera zahájil Státní zemědělský intervenční fond (Fond) vydávání rozhodnutí na podopatření v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) a navazujících opatření (NAEKO) týkajících se zatravnění orné půdy, zatravňování drah soustředěného odtoku a ochrany čejky chocholaté. Celkem za všechna podopatření získají zemědělci více než 102,08 milionů korun, ty obdrží více než 1 700 žadatelů.

,,Nastavená opatření jsou určena pro žadatele, kteří dodržují celoročně i Cross Compliance, žádost je podávána v rámci neprojektových opatření Programu rozvoje venkova prostřednictvím jednotné žádosti," uvedl Jan Borský, vedoucí Oddělení metodiky environmentálních podpor. Platba je vyplácena na hektar zatravněného půdního bloku a u podopatření zatravňování orné půdy dosahuje její výše od 5 568,19 Kč/ha až do 10 639,22 Kč/ha a to podle typu travní směsi a zatravňovaného pozemku. Podporu potom obdrží 1 061 žadatelů, kteří podali celkem více než 1 200 žádostí v případě AEKO podopatření.
,,Podpory jsou primárně zaměřené na snížení rizika eroze a splachů. Podopatření podporují jak přeměnu ornice na travní porost, tak zatravnění drah soustředěného odtoku. Dotýkají se však také oblastí zranitelných dusičnany nebo oblastí v ochranných pásmech vodních zdrojů, včetně oblastí podél vodních toků," dodal Jan Borský. Zatravnění je prováděno speciální osevní směsí.
U podopatření, které se dotýká hnízdiště čejky chocholaté, obdrží podporu 22 žadatelů v celkovém objemu 4,2 milionu Kč. Podpora může dosáhnout výše až 16 580 Kč/ha. Žadatel má povinnost založit porost směsí definovaných plodin. Porost musí být pro ochranu bez jakéhokoli zásahu zemědělské techniky od založení porostu, a to v období od poloviny června do poloviny července, až do konce října. Porost musí být v souladu s podmínkami dotačního titulu zapraven do konce roku do půdy a do nového založení porostu do následujícího června musí být opět bez zásahu techniky. ,,Samozřejmě je na dotčené ploše zakázaná aplikace jakýchkoli prostředků na ochranu rostlin. Jedná se o velice specifickou podporu, která směřuje výhradně do oblastí, jako jsou jižní a východní Čechy či jižní Morava," upřesňuje ještě Jan Borský.
Pro urychlení výplat se žadatelé mohou vzdát práva na odvolání přes Portál farmáře.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů