Úterý, 6. června 2023

Měření kvality ovzduší v průmyslové zóně města Jihlavy za období roku 2022

Měření kvality ovzduší v průmyslové zóně města Jihlavy za období roku 2022

V případě stanice AIM Jihlava se jedná o městskou pozaďovou stanici reprezentující pozadí města Jihlavy. Regionální pozaďová stanice v Košeticích měří pozadí Kraje Vysočina s minimálním ovlivněním antropogenními zdroji.

Od roku 2011 nebyl na měřící stanici v lokalitě Automotive Lighting překročen imisní limit prachových částic (za překročení limitu se považuje 35x překročení průměrné denní koncentrace v daném kalendářním roce). Nejnižší počet dní s překročenou hodnotou tohoto limitu byl naměřen v teplém a příznivém roku 2015 a v roce 2018. I v roce 2022 je patrné, že nejvyšší počet dní s vysokou denní koncentrací prachových částic se vyskytuje v topné sezóně ve večerních a nočních hodinách po zatopení. Důležitým faktorem je rovněž rychlost větru - pokud je bezvětří, nedochází k rozptylu škodlivin, ale naopak k jejich kumulaci a koncentrace rostou. Mimo topnou sezónu k překračování limitu pro průměrnou denní koncentraci nedochází vůbec.

I z hlediska koncentrací oxidů dusíku byla situace v Jihlavské průmyslové zóně velmi dobrá a k překročení imisních limitů v roce 2022 také nedošlo. Koncentrace oxidů dusíku souvisí především se zatížením dopravou. Zvýšené koncentrace v rámci denního chodu tak byly pozorovány během ranní a večerní dopravní špičky. Z hlediska týdenního chodu jsou vyšší koncentrace měřeny v pracovní dny s vyšším zatížením dopravou. I tak byly koncentrace nízké, charakteristické pro městské pozadí. Vedle silniční dopravy (tato lokalita je dopravně jednou z nejzatíženějších lokalit v Jihlavě) jsou dalším významným zdrojem oxidů dusíku spalovací procesy ve stacionárních zdrojích.

,,Ovzduší v Jihlavě lze, stejně jako ovzduší na celé Vysočině, dlouhodobě považovat za velmi kvalitní a Kraj Vysočina stále patří k regionům s nejčistším ovzduším v České republice," konstatuje krajský radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí Pavel Hájek a dodává: ,,I přesto bude kraj nadále podporovat opatření ke snížení emisí a věnovat se monitoringu, protože jen dlouhodobé a kontinuální výsledky měření mají objektivní a vypovídající charakter. Nejlepší zprávou je, že se znečištění ovzduší ve sledovaném desetiletém období daří snižovat."

Kompletní zprávu ,,Vyhodnocení kvality ovzduší v lokalitě Jihlava - průmyslová zóna Pávov za rok 2022" naleznete na webu Kraje Vysočina.

Odkaz: Vyhodnocení kvality ovzduší v lokalitě Jihlava - průmyslová zóna Pávov, rok 2022 (kr-vysocina.cz)

Milan Křížek, odbor životního prostředí a zemědělství

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů