Úterý, 6. června 2023

Poslední měsíc na přihlášení vodíkových projektů

Poslední měsíc na přihlášení vodíkových projektů

Pouze do 18. dubna 2023 je možné přihlásit projekty na výzkum a vývoj špičkových vodíkových technologií v rámci výzvy, kterou otevřela platforma Clean Hydrogen Partnership K dispozici je celkem 195 milionů eur.

Výzva je určena pro projekty, které mohou iniciovat a rozvíjet různé subjekty od velkých a středních podniků až po veřejné instituce a výzkumné organizace. Výzva si mimo jiné klade za cíl do roku 2025 zdvojnásobit počet ,,vodíkových údolí" v Evropě.
Clean Hydrogen Partnership také nabízí podporu v rámci iniciativy Project Development Assistance (PDA). Regiony, které navrhnou projekty, obdrží cílenou podporu od specializovaných poradců pro vodík. Podpora má umožnit pokrok v zavádění vodíkových technologií v oblastech, kde se dosud uplatnily jen v omezené míře. Jeden z 15 krajů vybraných v rámci poslední iniciativy PDA je například ze Slovenska (Košický samosprávný kraj) - podrobnosti naleznete zde.
Výzva se celkem zabývá 26 tématy identifikovanými jako klíčové priority ve strategické agendě výzkumu a inovací. Témata jsou seskupena takto:
- Výroba obnovitelného vodíku - 7 témat - 49 milionů eur
- Skladování a distribuce vodíku - 5 témat - 36 milionů eur
- Doprava - 3 témata - 25,5 mil. eur
- Teplo a energie - 4 témata - 19 milionů eur
- Průřezové - 3 témata - 7,5 mil. eur
- Vodíková údolí - 2 témata - 38 milionů eur
- Strategický výzkum - 2 témata - 20 milionů eur
Podrobnosti k podání přihlášky jsou uvedeny pod tímto odkazem.
O čistém vodíku
Posun k ekonomice s nulovými emisemi uhlíku se v posledních letech stává pro tvůrce politik, místní samosprávy a soukromý průmysl stále důležitějším problémem. Nízkouhlíkové technologie mají potenciál řešit znečištění ovzduší na místní úrovni i přispět k mezinárodnímu úsilí o prevenci změny klimatu.
Použití vodíku jako energetického vektoru bylo identifikováno jako jedna z cest ke klimatické neutralitě. Suroviny získané z biomasy a elektrolýza založená na nízkouhlíkové elektřině mohou být použity k výrobě vodíku s nulovými emisemi, který pak lze skladovat, přepravovat a používat v dopravě nebo k vytápění.
O Clean Hydrogen Partnership
Clean Hydrogen Partnership je jedinečné partnerství veřejného a soukromého sektoru podporující výzkum a inovace v oblasti vodíkových technologií v Evropě. Jeho cílem je urychlit vývoj a zavádění pokročilých aplikací čistého vodíku a posílit konkurenceschopnost hodnotového řetězce čistého vodíku v celé Evropské unii. Členy Clean Hydrogen Partnership jsou Evropská komise, průmysl palivových článků a vodíku zastoupený Hydrogen Europe a výzkumná komunita zastoupená Hydrogen Europe Research.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů