Čtvrtek, 21. září 2023

Stavební zákon čeká na projednání v Senátu. Napraví senátoři porušení programového prohlášení vlády?

Stavební zákon čeká na projednání v Senátu. Napraví senátoři porušení programového prohlášení vlády?

Novelu stavebního zákona a souvisejících zákonů[1] budou senátoři projednávat 10. května. Senát má dvě možnosti: buď přijme balíček zákonů beze změn, nebo ho s pozměňovacími návrhy pošle zpět do Sněmovny. Současná novela má napravit chyby Babišovy verze stavebního zákona. I po opravě současnou vládní koalicí však v zákoně zůstávají ustanovení, která ochraně životního prostředí podrážejí nohy. Doporučí senátoři odstranit problémy, jako je fikce souhlasu či velmi redukovanou možnost občanů vyjádřit se ke stavbám s vlivem na přírodu a krajinu? Arnika a Zelený kruh kvůli tomu jako zástupci iniciativy více než 150 spolků oslovují senátory, zatím se ale k věci s jasným názorem postavili jen někteří.

Z vlády odešel, navzdory jejímu vlastnímu programovému prohlášení,
návrh zákonů
, který nepočítal s účastí veřejnosti v procesu povolování staveb s dopady na životní prostředí vůbec. Porušení programového prohlášení a očekávání od pětikoalice se pokusili napravit poslanci, ale podařilo se jim to jen částečně. Při projednávání byl v Poslanecké sněmovně podpořen pozměňovací návrh, který zajistí občanům možnost vyjádřit se prostřednictvím spolku pouze v případě, že se rozhoduje o kácení stromů či výjimkách ze zvláště chráněných druhů.

"Je absurdní, že spolky mohou řešit biotopy a stromy s obvodem nad 80 cm,[2] ale již ne ochranu krajinného rázu, sadů, cenných luk, mokřadů, remízků či říčních niv a vodotečí bez dřevin. Příroda a krajina nejsou jen stromy. Přitom řešení, jak chránit hodnotnou přírodu před necitlivou zástavbou, jako jsou různé logistické a skladovací haly, obchodní komplexy či oplocené "rekreační" areály, existuje - často stačí umístit stavbu na jiné místo či projekt upravit. Veřejnost ale musí mít možnost se vůbec vyjádřit. Vyzýváme proto senátory, aby zákon upravili a podpořili práva občanů a ochranu přírody a krajiny," apeluje Anna Vinklárková z organizace Arnika.

Vrátit občanům právo vyjadřovat se k ochraně přírody a krajiny v plném rozsahu, je o to zásadnější, že v mezičase vstoupila v platnost tzv. fikce souhlasu. To znamená, že pokud příslušný úřad nevydá závazné stanovisko v 30denní lhůtě (u zvlášť složitých případů v 60 denní lhůtě),[3] má se za to, že se stavbou souhlasí. Rychlost rozhodování tím byla nadřazena ochraně životního prostředí. Přestože je skutečně potřeba povolování staveb v ČR zrychlit, neznamená to, že mají být povoleny všechny stavby bez ohledu na jejich dopady na životní prostředí - třeba jen proto, že příslušný úřad nestihl žádost včas zamítnout.

"Senát v minulém volebním období řekl jednoznačné NE novému stavebnímu zákonu, protože šlo o legislativní paskvil. Nyní má na stole Senát opravenou verzi, z pohledu ochrany životního prostředí však stále s vážnými nedostatky. Vyzvali jsme proto senátorky a senátory, aby podpořili původní návrh od Ministerstva životního prostředí a umožnili veřejnosti chránit přírodu při povolování staveb," uvedla Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

"Stavební zákon není jen záležitostí těch, kdo chtějí stavět, ale všech lidí, kterým záleží na místě, kde žijí, nebo na přírodě, kterou chtějí chránit. Je krátkozraké nadřazovat právo co nejrychleji stavět právu chránit životní prostředí. Zatímco stavba by se zdržela maximálně o několik měsíců, obnovit přírodu může trvat desítky let, nebo se to dokonce nemusí podařit nikdy," varuje Vinklárková.

Novela stavebního zákona a souvisejících zákonů byla Senátu postoupena 11. dubna. Senát bude balíček zákonů projednávat a hlasovat 10. května. Jediný senátorský klub SEN 21 již oznámil,[4] jaké úpravy zákona bude navrhovat. Obnovení plnohodnotné účast veřejnosti v povolování staveb s dopady na přírodu a krajinu je mezi nimi. Ostatní senátorské kluby se k problematice stavebního zákona a souvisejících zákonů zatím nevyjádřili.


[1] Senátní tisk č. 73 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony

Senátní tisk č. 71 - Návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku

Senátní tisk č. 72 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku

[2] Při současné právní úpravě je možno pokusit se zachránit strom s obvodem nad 80 cm, ale pouze v případě, že není kácen z důvodu plánované stavby. Pokud vstoupí v účinnost tento návrh zákona, bude možné se vyjadřovat v případě kácení stromů, také z důvodu stavby. Aktuální možnosti veřejnosti jsou shrnuty zde: https://arnika.org/stromy/nase-temata/jak-zachranit-strom/rezimy-kaceni-drevin-rostoucich-mimo-les

[4] Záznam tiskového brífingu senátorského klubu SEN 21 ke stavebnímu zákonu a souvisejícím zákonům, od 2:17 min https://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=1094


Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů